‍‍* فراز و نشیب های نیازهای کودک *
هر کودکی دارای نیازهای مش...

‍‍* فراز و نشیب های نیازهای کودک *

هر کودکی دارای نیازهای مشروعی چون درک شدن، جدی گرفته شدن و مورد احترام بودن توسط مادر است. در اولین هفته ها و ماه های زندگی نیاز دارد مادر در اختیارش باشد ، نیاز دارد از وجود او بهره گیرد و او را آئینه وجود خود قرار دهد. این امر به خوبی در یکی از تصاویر ذهنی دانلد وینیکات نمایش داده شده است: مادر به طفلی که در آغوش دارد خیره می شود و طفل نیز به چهره مادرش خیره می شود و خود را در آن می یابد. به شرط آنکه مادر حقیقتا در حال نگریستن به این موجود بی همتا، کوچک و درمانده باشد و نه اینکه خواسته ها، ترس ها و برنامه هایش را به آن کودک نسبت دهد.در این صورت، کودک در چهره مادر نه تصویر خودش بلکه فرافکنی‌های مادرش را خواهد دید. این کودک بدون هیچ آینه ای خواهد ماند و در بقیه مدت زندگی خود بیهوده در جستجوی آن خواهد بود. در جستجوی کودک فراموش شده /آلیس میلر #اندیشکده_التیام

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...