ما اشتباه می کنیم.ما آدم هایی که نشسته ایم تا یک روز عصر، دخ...

ما اشتباه می کنیم.

ما آدم هایی که نشسته ایم تا یک روز عصر، دختر همسایه، با یک چادرِ گل گلی، درِ خانه ی ما را بزند و یک کاسه حالِ خوب و خوش، برای ما نذری بیاورد، اشتباه می کنیم. ما که فکر می کنیم یک شب، خوشبختی، صاف از آسمان روی سر ما فرود می آید و همه چیزِ زندگی ما را دگرگون می کند، اشتباه می کنیم. ما که هر روز با تکه آجرهای غم، دور تا دور خودمان دیوار های بلند و وحشتناک می کشیم و در بین این دیوار های مرگ بار، خوشبختی را جست و جو می کنیم، اشتباه می کنیم. ای کاش همین آجر های غم را، دانه به دانه، پله به پله، روی هم می گذاشتیم و روی کوه بزرگی از غم ها پا می گذاشتیم و خوشبختی را در افق ها می دیدیم. ای کاش ما بلد بودیم که چه وقت و چگونه برای خودمان حال خوب بسازیم. تمام هفته را در انتظار آخر هفته نمی گذراندیم. تمام سال را در انتظار شروع تابستان نمی نشستیم و تمام عمرمان را در انتظار فرصتی برای خوشحالی و خوشبختی سپری نمی کردیم. من مطمئنم که سال ها بعد، تاریخ نویسان، بزرگ ترین اشتباهات تاریخ بشر را همین “بدون تلاش، در انتظار خوشحالی نشستن”، “قدر لحظات را ندانستن”، “معنی خوشبختی را درک نکردن”، معرفی خواهند کرد. #پرهام_جعفری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است