ویژه کنید
عکس و تصویر . مشکلِ نسلِ ما از حرف نزدن ها و تایپ کردن هاست! از دلم برایت ...

. مشکلِ نسلِ ما از حرف نزدن ها و تایپ کردن هاست! از دلم برایت تنگ...

.
مشکلِ نسلِ ما
از حرف نزدن ها و تایپ کردن هاست!
از دلم برایت تنگ شده هایی که فقط نوشته میشوند!
از درد و دل هایی که با چند صورتک سر و تهشان هم می آید!
از راحت حذف شدنِ آدمهایی که،
انگار نه انگار تا همین دیروز برایشان میمُردیم!
از تماسهایی که
جایشان را داده اند به یک سری صدای ضبط شده ی تکراری
از دور هم جمع شدن هایی
که سرمان را از گوشی بیرون نمی آوریم
از لذت هایی که دیگر از غذا خوردنمان،
از بیرون رفتنمان نمی بریم
ما نسل به اشتراک گذاشتن شده ایم
به اشتراک گذاشتنِ خودمان
واحساسمان
و احساسمان
و احساسمان...

Loading...