یوقتایے #دلتـ:purple_heart:  ـ میگیره ولےنـ از کسےنـ از چیزی...

یوقتایے #دلتـ:purple_heart: ـ میگیره ولےنـ از کسےنـ از چیزیـ ..فقط از #خودتـ ..

بخاطر وقفـ کردن بیش از حَدتـ واس کسایےکع لایق"همه ات نبودن
کع توجوابـ بدیهاشون فقط لبخند زدیـ کع مبادا اخمِ کوچیکےازتو دلشونو بلرزونع..کع خوبےهاشونو اونقدر بزرگـ کردیـ کع بـ باور خوبیـ مطلقـ برسن کع هعےندیدع گرفتےوگذشتے..
وقتےهم باچشمےپر از سوال بـ آینه نگاه میکنےفقط به یـ جوابـ میرسیو بـ خدا مثه هرشبـ کـ قبل خوابتـ واسـ فرداتـ یچیز خواستےمیگے که..
"چیز زیادیـ از خودم باقےنمونده..خدایا #خودمو تو شرایط کافیم واسع خودم بهم برگردون..
سعیدطبری:pistol::blue_heart:۲۳/mehr/98
http://instagraph.ir/harfeto/119873486

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...