نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

🖤

🖤

۱ دقیقه پیش
222
☑🖤

☑🖤

۵ دقیقه پیش
858
🥀

🥀

۶ دقیقه پیش
921
دل من شاه قجر ،عشق تو فرمانده ی روس آمده تا به غرامت دل از ایران ببرد شاعر: نگار توسلی سلام و رحمة الله:) #واگویه_ها

دل من شاه قجر ،عشق تو فرمانده ی روس آمده تا به غرامت دل از ایران ببرد شاعر: نگار توسلی سلام و رحمة الله:) #واگویه_ها

۶ دقیقه پیش
911
☑🖤

☑🖤

۶ دقیقه پیش
1K
هیچ عاشقے بیچاره‌تر از عاشقے نیست ڪہ هم گول مےخورد هم عشق مےدهد هم تنهاست...

هیچ عاشقے بیچاره‌تر از عاشقے نیست ڪہ هم گول مےخورد هم عشق مےدهد هم تنهاست...

۱۳ دقیقه پیش
2K
🔒🎧🥀

🔒🎧🥀

۱۳ دقیقه پیش
2K
کنار...

کنار...

۱۴ دقیقه پیش
2K
وقتی حستو میگی مغرور میشن فک میکنن بهشون نیاز داری... نمیفهمن که فقط یه حسه هروقت اراده کنی میتونی خطشون بزنی!

وقتی حستو میگی مغرور میشن فک میکنن بهشون نیاز داری... نمیفهمن که فقط یه حسه هروقت اراده کنی میتونی خطشون بزنی!

۱۵ دقیقه پیش
2K
Nobody could ever replace you. هیچکس نمیتونه جایگزینِ [ تــــو ] بشه

Nobody could ever replace you. هیچکس نمیتونه جایگزینِ [ تــــو ] بشه

۱۷ دقیقه پیش
3K
امروز دلم بدجوری هوایِ #تُ دارد؛ کاش کمی هوایش را داشته باشی...! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

امروز دلم بدجوری هوایِ #تُ دارد؛ کاش کمی هوایش را داشته باشی...! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲۱ دقیقه پیش
3K
تَنهاییم را قدم زنان وجب می کنم به اندازه ی تکه خاکیست که برای پر کردن گودال عمیق خاطراتت کافیست.

تَنهاییم را قدم زنان وجب می کنم به اندازه ی تکه خاکیست که برای پر کردن گودال عمیق خاطراتت کافیست.

۲۲ دقیقه پیش
4K
دروغ بود این که مرا پایتخت قلبت می‌پنداشتی من دریافتم که تنها مکانی بی‌ارزش از حومه‌های شهر تو هستم...!

دروغ بود این که مرا پایتخت قلبت می‌پنداشتی من دریافتم که تنها مکانی بی‌ارزش از حومه‌های شهر تو هستم...!

۲۴ دقیقه پیش
4K
از قدیم میگفتند چشم عاشق کور است! راست میگفتند ما هردو کور بودیم من بدی هایت را نمیدیم و تو خوبی هایم را....

از قدیم میگفتند چشم عاشق کور است! راست میگفتند ما هردو کور بودیم من بدی هایت را نمیدیم و تو خوبی هایم را....

۲۶ دقیقه پیش
4K
دیروز ها کسی را دوست داشتیم این روزها دلتنگیم این روزها تنهاییم تنها تمام عمر ما به همین سادگی گذشت

دیروز ها کسی را دوست داشتیم این روزها دلتنگیم این روزها تنهاییم تنها تمام عمر ما به همین سادگی گذشت

۲۸ دقیقه پیش
5K
۲۹ دقیقه پیش
5K
میخواستمش تا زنده بمونم میخواست منو تا تنها نمونه حوض بی ماهی با ماهی بی حوض خیلی فرق دارد

میخواستمش تا زنده بمونم میخواست منو تا تنها نمونه حوض بی ماهی با ماهی بی حوض خیلی فرق دارد

۳۲ دقیقه پیش
5K
کار جدید سلطان امیر تتلو😍
عکس بلند

کار جدید سلطان امیر تتلو😍

۳۲ دقیقه پیش
5K
۳۲ دقیقه پیش
5K