پسر بآس غیرتی باشه... ^___^

بآس زیر عکس عیـــــآلــــش بنوی...

پسر بآس غیرتی باشه... ^___^


بآس زیر عکس عیـــــآلــــش بنویسه ...
ديــــوسآ قلب نزآرید این عشقه خودمه ... ^_^ ؟

تآزشم يهو بي هوآ مآچت كنه ؟
بعدش تو بازوشو گاز بگیري تا کبودشه :|؟
تا دخترایه دیگه...نشآنه ی حآکم بزرگ و ببینن و متفرق شن:

پسر بآس قيافش مردونه بآشه ... آستيناشو تآ آرنجش تآ بزنه ... تآزشم بآ ريش قيآفش ... ^__^

وقتي يهويي تو خيابون...
با مانتو تنگ و سآپورت و آرآيش زيآد ببينتت..

بآ "اقتدآر" پرتت كنه تو مآشين..^_^
برسونتت دم خونتون..
بگه هر نيم سآعت يكبآر زنگ ميزنم...
نبآشي تيكه تيكت ميكنم :|
بگه تو فيسبوکو لآينو کوفت و زهرمآر...عکس سر لخت ازت نبينم...؟

وقتي باهاش قهري اس بده:

اوي دختره...!

قهري که قهري ولي حوآست بآشه دست ازپآ خطآ کني ميکُشَمِت :|

? وقتي پشت تلفن بهش ميگي حوصلم سررفته..
سريع بهت بگه حآضر شدي خبرم كن..
زيآدم آرايش نكن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار