ویژه کنید
عکس و تصویر اگه اونقد که قدر خاطره هامونو میدونیم قدر رابطه هامونو میدونستیم، رابطه هامون خاطره نمیشدن!

اگه اونقد که قدر خاطره هامونو میدونیم قدر رابطه هامونو میدونس...

اگه اونقد که قدر خاطره هامونو
میدونیم قدر رابطه هامونو
میدونستیم، رابطه هامون خاطره نمیشدن!

Loading...