baghebanbaghebanدنبال کردن
کپی متن در حافظه موقتکپی آدرس در حافظه موقتگزارش تخلف
#درسنامه_ا
comment
bagheban#درسنامه_انتظار

ب 👈 حکومتی متکی به شمشیر👇 👇 👇


1️⃣ شمشیر حضرت هم مقدمات و لوازمی دارد ‼ ️


همچنین بعضی تصور عامیانه ای دارند که وقتی امام زمان بیاید، با شمشیر همۀ مسائل را حل می کند ❗ ️ البته در جریان قیام حضرت، قطعاً شمشیر سلاح به کار گرفته خواهد شد، اما این هم مقدمات بسیاری می خواهد و هم با لوازم بسیاری همراه خواهد بود 🍃


آن روز هم که دست های علی ابن ابیطالب را بسته بودند، شمشیر بود ولی به دلیل نبودن آن مقدمات و لوازم، به کار گرفته نشد. این شمشیر همان شمشیر است که تنها موقعیت بیرون آمدن از نیام را خواهد داشت 🍃

➖ امام زمان که نمی آید مؤمنان و عوام غیر مؤمن را بکشد ‼ ️


حتی ایشان نمی آید که گنا هکارها را بکشد‼ ️

بلکه بسیاری از گنا هکارها با آمدن ایشان، آدمهای خوبی
می شوند‼ ️


کشتن قاعده دارد. نه اینکه هر کسی گناه کرده بود، کشته شود‼ ️


حتی قرار نیست👈 برخی از گناهکارهایی که با آمدن ایشان هم خوب نشدند و دست از گناهشان برنداشتند هم کشته شوند ‼ ️

2️⃣ اتمام حجت و روشن بینی مردم یکی از شرایط استفاده از شمشیر 👇 👇 👇


➖ لذا این تصور هم که امام زمان صرفاً با شمشیر عالم را نجات خواهد داد، یک برداشت سطحی و عامیانه است ⛔ ️

بله، شمشیر هم در کار است، از اول هم در کار بود، اما شرایطی دارد که در آن زمان فراهم نبود، ولی در زمان ظهور فراهم خواهد شد 🍃


➖ تصوّر برخی از امام زما ن تصویر کسی بود که او را فقط با شمشیرش می شناختند. حتی خیلی ها در دلشان نوعی نگرانی از ظهور امام زمان داشتند؛ نگران بودند که اگر امام زمان ظهور کند، گردن ما گناهکارها را خواهد زد! این یک تصور نسبتاً عمومی از حضرت بود 🍃

➖ البته نباید به دلیل جلب عوام به منجی، خواص بد را از شمشیر حضرت نترساند و به طور کلی موضوع شمشیر را از عملیات اصلاحی منجی حذف کرد🍃


بله، شمشیر نقش بسیار مهمی در احقاق حق و اقامۀ دین خواهد داشت؛ چراکه 👈 مستکبران هیچ زبانی جز زبان زور نمی فهمند و جز با گرد نهای شکسته، سر طاعت در مقابل اوامر حق الهی فرود نمی آورند 🍃


برای تأمین امنیت جامعه، ترساندن مستکبران از شمشیر عدالت، یک اصل اساسی به حساب می آید. تنها در این صورت است که جامعه روی آرامش را خواهد دید؛ و این امری نیست که لازم باشد آن را پنهان کنیم 🍃


باید در جریان ظهور همه چیز در اوج شفافیت تبیین شود تا مستکبران هم آخرین مقاومت های رذیلانۀ خود را برای تحقق حق نشان دهند 🍃
بیشتر ...
نمایش همه 0 نظر
۷ ماه پیش