ویژه کنید
عکس و تصویر ترا در همه شب های تنهایی توی همه شیشه ها دیده ام. مادر مرا می ...

ترا در همه شب های تنهایی توی همه شیشه ها دیده ام. مادر مرا می ...

ترا در همه شب های تنهایی
توی همه شیشه ها دیده ام.
مادر مرا می ترساند:
لولو پشت شیشه هاست!
و من توی شیشه ها ترا می دیدم.
لولوی سرگردان!
پیش آ،
بیا در سایه هامان بخزیم.
درها بسته
و کلیدشان در تاریکی دور شد.
بگذار پنجره را به رویت بگشایم.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...