خخخ بازم اومدم :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :victor...

خخخ بازم اومدم :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :victory_hand: :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: :face_screaming_in_fear: خوش اومدم

با اسب سفیده بالدار اومدم :winking_face: :face_with_tears_of_joy: :horse_face: با کره الاغ کدخودا اومدم عررر عرر :monkey: :face_with_tears_of_joy: :face_screaming_in_fear: دومبه داری نه نع پ چرا میگی عر عرر :winking_face: :monkey: :horse_face: :water_buffalo: :ox: :face_with_tears_of_joy: :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

من اومدم من اومدم کمی با ناز اومدم :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :face_with_tears_of_joy: :see-no-evil_monkey: :cat_face_with_tears_of_joy: مهنازه با ناز اومدم :smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eyes: :dancer: :dancer: :clapping_hands_sign: :see-no-evil_monkey: :cat_face_with_tears_of_joy:

من امده ام وای وای :smiling_face_with_sunglasses: :clapping_hands_sign: :dancer: :dancer: من آمده ام :see-no-evil_monkey: :cat_face_with_tears_of_joy:
عشششق فررییاااد کنددد :face_screaming_in_fear: :winking_face: :smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eyes: :speaker: :speaker_with_one_sound_wave: :speaker_with_three_sound_waves: من آمده ام که ناااززز :speaker_with_cancellation_stroke: وااای لنتییااا چرا صدامو بستین :open_lock: :closed_lock_with_key: :lock: قفلی زدین روی آهنگم :smiling_face_with_open_mouth: :musical_keyboard: :violin: :musical_score: :multiple_musical_notes: :musical_note:

بلاخره خواستم بگم من همون کوچولو ام که دست فرمونم خرابه :face_screaming_in_fear: :cat_face_with_tears_of_joy: :see-no-evil_monkey: :face_with_tears_of_joy:

خخخ قااان قااان :face_with_tears_of_joy: :open_hands_sign: :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: برین کنار زخمی نشین:astonished_face: :fearful_face: :see-no-evil_monkey: :flexed_biceps: :cat_face_with_tears_of_joy: :face_with_cold_sweat:
بَبوو بَ بوو بیب بیب :face_with_tears_of_joy: :open_hands_sign: :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: خدای جذابیت اومد:face_screaming_in_fear: :see-no-evil_monkey: :cat_face_with_tears_of_joy: :police_car: :oncoming_police_car: برین کنار عبضیییااا من تازه گواهی نامه گرفتم الان با هواپیمام میزنم لهتون میکنم :airplane: :helicopter: با موشکم از روتون رد شم الهییی :rocket: :see-no-evil_monkey: :cat_face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:
#مهناز_علاف #دخی_کوچولو :face_screaming_in_fear: :cat_face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: اندازه هلو :peach: نازو تپلو :peach: :grinning_cat_face_with_smiling_eyes: :see-no-evil_monkey: :ghost: :winking_face: :open_hands_sign: #قان_قان_با_هواپیما #قاصدک_کشتی_سوار :smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes: :flexed_biceps: :face_with_cold_sweat: :rowboat: :ship: :speedboat: اول قاصدک بهاری کشتی داشته بعد کشتی نوح :cat_face_with_tears_of_joy: :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: :face_screaming_in_fear: :face_with_tears_of_joy: :see-no-evil_monkey: #قاصدک_بهاری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها