ویژه کنید
عکس و تصویر نامت را به تمام پرنده ها یاد داده ام به آسمان به ابرها و به ...

نامت را به تمام پرنده ها یاد داده ام به آسمان به ابرها و به...

نامت را

به تمام پرنده ها یاد داده ام

به آسمان

به ابرها

و به شعرهایم

دفترم را باز کن

هر شعری پرواز بلد نباشد

مال من نیست…
#پرواز #هنر_عکاسی

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...