نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مستر لاو...... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

مستر لاو...... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

ازجمله استوری های عشق جان.... 😍 😍 😍 😍 #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #اقای_لبخند_ایران

ازجمله استوری های عشق جان.... 😍 😍 😍 😍 #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #اقای_لبخند_ایران

من سخ گیرم... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #اقای_لبخند_ایران

من سخ گیرم... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #اقای_لبخند_ایران

ی تیکه از اهنگ عشقی بگو ن.... #بگو_ن #علیرضاطلیسچی #طلیسچی #طلیس #اقای_لبخند_ابران

ی تیکه از اهنگ عشقی بگو ن.... #بگو_ن #علیرضاطلیسچی #طلیسچی #طلیس #اقای_لبخند_ابران

ی دختر علیرضایی باید رزمی کار باشه...... پس ب سلامتی همه رزمی کارای علیرایی و غیر علیرضایی منهای طلیس #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #رزمی_کارا

ی دختر علیرضایی باید رزمی کار باشه...... پس ب سلامتی همه رزمی کارای علیرایی و غیر علیرضایی منهای طلیس #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #رزمی_کارا

همیشه واسمون باش و واسمون بخون ما دلی دوستت داریم ب خدا #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

همیشه واسمون باش و واسمون بخون ما دلی دوستت داریم ب خدا #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

مستر عشق جان کنار پرچم ایران... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

مستر عشق جان کنار پرچم ایران... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

اینم ادامه پست قبلی #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #سخگیر

اینم ادامه پست قبلی #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #سخگیر

موزیک ویدیوی سخ گیر و حالات طلییسمون.... ادامه دارد..... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #سخگیر

موزیک ویدیوی سخ گیر و حالات طلییسمون.... ادامه دارد..... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #سخگیر

همی الان با دقیقه هام #دقیقه_هام #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

همی الان با دقیقه هام #دقیقه_هام #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

طلیس جان وقتی جلو خندشو میگیره😝 😂 چ بامزه... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

طلیس جان وقتی جلو خندشو میگیره😝 😂 چ بامزه... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

دشت بی بارونمون.... اینجوری نگو مستر جان..... #طلیس #طلیسچی

دشت بی بارونمون.... اینجوری نگو مستر جان..... #طلیس #طلیسچی

عشق دلی هنگام خواندن باعمق😍 😍 😍 تهران😜 😜 😜 #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

عشق دلی هنگام خواندن باعمق😍 😍 😍 تهران😜 😜 😜 #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

😂 👍 😂 😂 😂 😏 😏 😏 #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

😂 👍 😂 😂 😂 😏 😏 😏 #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

واقعیتی بس واقعی #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

واقعیتی بس واقعی #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

اسمم لو رف توی این پست و پست قبلیم..... #هواداری_علیرضایی #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

اسمم لو رف توی این پست و پست قبلیم..... #هواداری_علیرضایی #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

مستر جان در سنین خردسالی😍 😍 😍 #کودکی_طلیسچی #طلیس_در_کودکی #طلیسچی #طلیس

مستر جان در سنین خردسالی😍 😍 😍 #کودکی_طلیسچی #طلیس_در_کودکی #طلیسچی #طلیس

#ی_نشون_منو_ب_هوای_تو_میکشوند #بگونه #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

#ی_نشون_منو_ب_هوای_تو_میکشوند #بگونه #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

ترانه جدیدشون #بام_نبود_کسی حدودا ی ماه یپش منتشر شد پیشنهاد ب گوش کردنشو دارم.... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

ترانه جدیدشون #بام_نبود_کسی حدودا ی ماه یپش منتشر شد پیشنهاد ب گوش کردنشو دارم.... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی