ویژه کنید
عکس و تصویر گاهی یک #حدیث یا جمله قشنگ که پیدا می‌کرد، با ماژیک می‌نوشت روی کاغذ و ...

گاهی یک #حدیث یا جمله قشنگ که پیدا می‌کرد، با ماژیک می‌نوشت روی...

گاهی یک #حدیث یا جمله قشنگ که پیدا می‌کرد، با ماژیک می‌نوشت روی کاغذ و میزد به دیوار،بعد در موردش با هم حرف می‌زدیم،
هر کدام هر چه فهمیده بودیم می‌گفتیم
آن جمله هم می‌ماند روی دیوار و توی ذهنمان
#شهید_مهدی_زین_الدین #خاکیان_خدایی

Loading...