گاهی خوابت را می‌بینمبی‌صدابی تصویرمثل ماهی در آب‌های تاریک ...

گاهی خوابت را می‌بینم

بی‌صدابی تصویرمثل ماهی در آب‌های تاریک حوض که لب میزندومعلوم نیست حبابها کلمه اند یا بوسه هایی از دلتنگی گاهی دلم تنگ میشودتنگ تنگ تنگ آنقدر تنگ که دیگر اسمش دل نیست شاید نقطه ای جامانده از خاطراتی دودشده باشد در اعماق وجودم که روزی نامش دل بودوتنگ میشد تونیستی ومن همیشه دلتنگ....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...