لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست :ghost::face_with_tears_of_...

لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست :ghost::face_with_tears_of_joy::blue_heart::open_hands_sign::blossom::see-no-evil_monkey::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::sparkling_heart::face_with_stuck-out_tongue::lollipop::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::blue_heart::sunflower::open_hands_sign::blossom: جووووون جووونزززز :winking_face::smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم :face_with_tears_of_joy::open_hands_sign::see-no-evil_monkey::blue_heart::ghost::victory_hand::smiling_face_with_open_mouth: میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ :face_without_mouth::victory_hand::smiling_face_with_sunglasses::face_with_stuck-out_tongue::see-no-evil_monkey::face_with_tears_of_joy::open_hands_sign: حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ :face_without_mouth::victory_hand::winking_face::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_with_tears_of_joy: جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم من الهیییی :face_with_stuck-out_tongue: لیس بزنم من کامنتاتونو :face_with_tears_of_joy::see-no-evil_monkey::ghost::face_with_tears_of_joy: سولاخپولیسیااا گذارش گرایه حرفه ای دست به لیسیدنتون خوبه :see-no-evil_monkey::open_hands_sign::face_without_mouth: روم به دیفال دو دستی واسه مدیر بلیسین گذارش رد کنین تک دستی فایده نداره :cat_face_with_tears_of_joy::victory_hand::winking_face: کله کچله مدیر میخاره #مهناز_لاکچری :face_with_tears_of_joy::open_hands_sign::see-no-evil_monkey::blue_heart::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::victory_hand::cat_face_with_tears_of_joy::face_with_stuck-out_tongue: جووون جووونزز :cherry_blossom::kiss_mark::face_throwing_a_kiss::sparkling_heart::lollipop::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: #دخی #جیگرطلا:kiss_mark: #مهناز_علاف اگه مهنازه علاف نبودم تو دلا که جا نداشتم :face_with_stuck-out_tongue_and_tightly-closed_eyes::clapping_hands_sign::dancer::dancer::blue_heart: مهره ی مار دارم من دلبرم :winking_face::cat_face_with_tears_of_joy::dancer: #سعید_آسایش #قاصدک_اسفندی :blossom::ghost::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::blue_heart::cherry_blossom: #لاکچریای_استقلالی :smiling_face_with_sunglasses::open_hands_sign::face_with_tears_of_joy: #جووون_جووونززز :kiss_mark::face_with_stuck-out_tongue::sparkling_heart::victory_hand::lollipop::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: #قاصدک_بهاری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار