ویژه کنید
عکس و تصویر از کودکے پرسیدند:💗 بزرگ شدی میخواهی چکاره شوی؟ گفت:💗 میخواهم خوشحال شوم! گفتند: ظاهرا مفهوم ...

از کودکے پرسیدند:💗 بزرگ شدی میخواهی چکاره شوی؟ گفت:💗 میخواهم...

از کودکے پرسیدند:💗 بزرگ شدی میخواهی چکاره شوی؟ گفت:💗 میخواهم خوشحال شوم! گفتند: ظاهرا مفهوم سوال را نفهمیدی کودک گفت:💗 گویا شما مفهوم زندگے را نفهمیدید 🌹 🌹 🌹 ‌‌‌‌‌‌‌

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...