نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

همه میخوان حقیقت رو بشنون ولی هیچکس نمیخواد صادق باشه. #جذاب #عکس_نوشته #عاشقانه #هنر_عکاسی

همه میخوان حقیقت رو بشنون ولی هیچکس نمیخواد صادق باشه. #جذاب #عکس_نوشته #عاشقانه #هنر_عکاسی

وقتتو با توضیحات هدر نده، مردم فقط چیزی رو میشنون که میخوان بشنون.☁️🥀 #Anime #cute #text #wallpaper

وقتتو با توضیحات هدر نده، مردم فقط چیزی رو میشنون که میخوان بشنون.☁️🥀 #Anime #cute #text #wallpaper

هیچوقت احساساتت رو برای کسایی که قدرتو نمیدونن، هدر نده

هیچوقت احساساتت رو برای کسایی که قدرتو نمیدونن، هدر نده

You're just made to be mine, don't waste your time with the others. تو فقط واسه اینکه مال من باشی ساخته شدی؛ وقتتو با کسای دیگه هدر نده!

You're just made to be mine, don't waste your time with the others. تو فقط واسه اینکه مال من باشی ساخته شدی؛ وقتتو با کسای دیگه هدر نده!

Don't waste your time with explanations, people just hear what they want to hear. وقتتو با توضیحات هدر نده مردم فقط چیزی رو میشنون که میخوان بشنون!

Don't waste your time with explanations, people just hear what they want to hear. وقتتو با توضیحات هدر نده مردم فقط چیزی رو میشنون که میخوان بشنون!

آدم خوبی باش ولی برای اثباتش وقتتو هدر نده

آدم خوبی باش ولی برای اثباتش وقتتو هدر نده

هیچوقت احساساتت رو برای کسایی که قدرتو نمیدونن، هدر نده..

هیچوقت احساساتت رو برای کسایی که قدرتو نمیدونن، هدر نده..

آدم خوبی باش اما وقتتو برای اثباتش به دیگران هدر نده... دیگه هدر نمیدم✌ ☺

آدم خوبی باش اما وقتتو برای اثباتش به دیگران هدر نده... دیگه هدر نمیدم✌ ☺

تنهایی خیلی بهتره تا اینکه وقتتو با آدمای موقتی هدر بدی!..

تنهایی خیلی بهتره تا اینکه وقتتو با آدمای موقتی هدر بدی!..

Be a Good person but dont waste time to prove it آدم خوبی باش ولی برای اثباتش وقتتو هدر نده

Be a Good person but dont waste time to prove it آدم خوبی باش ولی برای اثباتش وقتتو هدر نده

هرگز احساساتت رو برای کسی که ارزشش رو نداره هدر نده!

هرگز احساساتت رو برای کسی که ارزشش رو نداره هدر نده!

وقتت رو با توضیح دادن هدر نکن. آدمها فقط اون چیزی رو میشنون که میخوان بشنون . 😇 ✋

وقتت رو با توضیح دادن هدر نکن. آدمها فقط اون چیزی رو میشنون که میخوان بشنون . 😇 ✋

آدم خوبی باش ولی برای اثباتش وقتتو هدر نده

آدم خوبی باش ولی برای اثباتش وقتتو هدر نده

You're just made to be mine, don't waste your time with the others. . . تو فقط واسه اینکه مال من باشی ساخته شدی؛ وقتتو با کسای دیگه هدر نده!

You're just made to be mine, don't waste your time with the others. . . تو فقط واسه اینکه مال من باشی ساخته شدی؛ وقتتو با کسای دیگه هدر نده!

آدم خوبی باش... ولی وقتتو برای اثباتش هدر نده :)

آدم خوبی باش... ولی وقتتو برای اثباتش هدر نده :)

هدر نده

هدر نده