ویژه کنید
عکس و تصویر امشب آسمانم تاب کشیدن ابرها را ندارد کاش ابرها ببارند شاید آسمانم نفسی تازه کند♥ ...

امشب آسمانم تاب کشیدن ابرها را ندارد کاش ابرها ببارند شاید آسما...

امشب آسمانم تاب کشیدن ابرها را ندارد کاش ابرها ببارند شاید آسمانم نفسی تازه کند♥ #♡

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...