نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

____ قرار از من رفیق اقرار باتو دو فنجان قهوه قاجار باتو سرِ میز غزل در کافه ای دور حساب از من ولی اینبار باتو ‌ ‌

____ قرار از من رفیق اقرار باتو دو فنجان قهوه قاجار باتو سرِ میز غزل در کافه ای دور حساب از من ولی اینبار باتو ‌ ‌

۵ دقیقه پیش
462
مدتی شد که من از عشق تو سودا دارم غم و اندوه ترا در دل و جان جا دارم یوسف مصر ملاحت شدی ای جان عزیز ور نه من با تو چرا مهر زلیخا دارم ...

مدتی شد که من از عشق تو سودا دارم غم و اندوه ترا در دل و جان جا دارم یوسف مصر ملاحت شدی ای جان عزیز ور نه من با تو چرا مهر زلیخا دارم ‌ ‌

۹ دقیقه پیش
869
اگر دوستش داری بگو شاید تمام دغدغه هایش همین یک جمله باشد...🍃❤️ ┅✶❤✶┅

اگر دوستش داری بگو شاید تمام دغدغه هایش همین یک جمله باشد...🍃❤️ ┅✶❤✶┅

۱۳ دقیقه پیش
1K
جانم فدای آنکه دلی شاد می کند دل را به خنده ای ز غم آزاد می کند ویران چو گشت خانه ی دل از هجوم درد ویرانه را به مهر خود آباد می کند بین ...

جانم فدای آنکه دلی شاد می کند دل را به خنده ای ز غم آزاد می کند ویران چو گشت خانه ی دل از هجوم درد ویرانه را به مهر خود آباد می کند بین سرور و شادی و دلهای غمزده هر دم پلی ز عاطفه بنیاد می کند ...

۱۴ دقیقه پیش
1K
۱۵ دقیقه پیش
1K
به وصف هیچ کسی جز تو دم نخواهم زد خوشا کسی که اگر شاعر است، شاعر توست...! 😌😍😌 🌸🍃 حضرت_جان🌱

به وصف هیچ کسی جز تو دم نخواهم زد خوشا کسی که اگر شاعر است، شاعر توست...! 😌😍😌 🌸🍃 حضرت_جان🌱

۱۸ دقیقه پیش
2K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۵ دقیقه پیش
2K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۵ دقیقه پیش
2K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۶ دقیقه پیش
2K
خواب دیدم نگران منو احوال منی آخرین بارقه ی عشق ته فال منی مثل یک کور ک گم کرده شب و روزش را خواب دیدم ک سراسیمه بدنبال منی خواب یک صخره ی سنگی و ...

خواب دیدم نگران منو احوال منی آخرین بارقه ی عشق ته فال منی مثل یک کور ک گم کرده شب و روزش را خواب دیدم ک سراسیمه بدنبال منی خواب یک صخره ی سنگی و دو تا دست نیاز تو هم اندیشه ی پرواز و پر وبال منی خواب دیدم ...

۳۸ دقیقه پیش
3K
۳۹ دقیقه پیش
4K
ینی میشه؟♡

ینی میشه؟♡

۴۰ دقیقه پیش
4K
۴۰ دقیقه پیش
4K
۴۱ دقیقه پیش
4K
۴۱ دقیقه پیش
4K
۴۲ دقیقه پیش
4K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴۳ دقیقه پیش
4K
۴۳ دقیقه پیش
4K
کسی چون من اگر دیدی برای ماندنت جان داد، از او بِستان تو جانش را ولی با او بمان لطفاً...!

کسی چون من اگر دیدی برای ماندنت جان داد، از او بِستان تو جانش را ولی با او بمان لطفاً...!

۴۴ دقیقه پیش
4K