..حضرت علی(ع):منفورترین مخلوقات نزد خدا غیبت کننده است.حضرت ...

..حضرت علی(ع):منفورترین مخلوقات نزد خدا غیبت کننده است.


حضرت علی(ع):دردناک ترین مردم در قیامت غیبت کننده است.

حضرت علی(ع):غیبت(کننده)خورشت سگان جهنم است.

پیامبر اکرم(ص):ترک غیبت از ده هزار رکعت نماز مستحبی پیش خدا محبوبتر است.

امام حسن عسکری(ع):بدانید غیبت کردنداز مومنی از شیعه ال محمد(ص)از مرده خواری بدتر و حرام تر است.

حضرت علی(ع):دروغ می گوید کسی که فکر می کند حلال زاده است .در حالی که گوشت مردم را با غیبت کردن می خورد.

پیامبر اکرم(ص):غیبت کردن در دین مرد مسلمان از خوره داخلی زودتر کارگر خواهد بود.

پیامبر اکرم(ص):بهشت بر سه گروه حرام است.بر منت گذار‌‌‍‍٫ غیبت کننده٫و داءمُ الخمر(شراب)

پیامبر اکرم(ص):کسی که غیبت مسلمانی را بکند٫روزه اش باطل می شود٫وضویش می شکند٫و روز قیامت در حالی می اید که از دهانش بویی متعفن تر از مردار بیرون می آید که اهل قیامت از ان بو رنج می برند.

پیامبر اکرم(ص):کسی که غیبت زن یا مرد مسلمانی را بکند خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نمی پذیرد٬مگر اینکه صاحب غیبت او را ببخشد.

امام صادق(ع):غیبت حسنات را می خورد همانطور که آتش هیزم را .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار