ویژه کنید
عکس و تصویر بگذار بگریم آن گاهی ک شب بر پهنه آسمان دراز کشیده است چون بیماری بیهوش ...

بگذار بگریم آن گاهی ک شب بر پهنه آسمان دراز کشیده است چون بیمار...

بگذار بگریم
آن گاهی ک شب بر پهنه آسمان دراز کشیده است
چون بیماری بیهوش بر تخت عمل
بگذار از میان خیابان های نیمه خلوت بگذریم
پناهگاه های پرهمهمه
شبهای بی قرار در مسافرخانه های سر راهی یک شبه
کافه های غبارآلود،با صدفهای خوراکی
خیابان هایی ک چنان بحثهای خسته کننده
با هدفی موذیانه
تو را با انبوهی پرسشها رهنمون میشوند...
آه،مپرس ک «دین چیست»
بگذار برویم و ب چشم خویش ببینیم
...
#بخون #ب_وقت_تنهایی #خلوت_دیوانه_وار #تفسیر_زندگی #ویل_و_آریل_دورانت #همین_حوالی #زندگی #مهم_نیست #بی_خیال

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...