نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

:):slightly_smiling_face:👀 کیا b دارن ؟

:):slightly_smiling_face:👀 کیا b دارن ؟

تنهایی هم یه نوع سبک زندگیه:):slightly_smiling_face: یع کار درست بعد از کلی اشتباه :)

تنهایی هم یه نوع سبک زندگیه:):slightly_smiling_face: یع کار درست بعد از کلی اشتباه :)

تِکـرآری میشیـم وَلی تِـکرآر نمیشیـم!:):slightly_smiling_face:

تِکـرآری میشیـم وَلی تِـکرآر نمیشیـم!:):slightly_smiling_face:

refigh bashid :):slightly_smiling_face:

refigh bashid :):slightly_smiling_face:

گِریه واسه عادَم ضَعیفاس... با بُغض بِخَند:):slightly_smiling_face: #Boy🤘 🏼 ✨

گِریه واسه عادَم ضَعیفاس... با بُغض بِخَند:):slightly_smiling_face: #Boy🤘 🏼 ✨

زندگیمون شده پر از

زندگیمون شده پر از "مهم نیست" هایی که مهمن‌ :):slightly_smiling_face:💔

هـه :):slightly_smiling_face:🍃 💧 👁

هـه :):slightly_smiling_face:🍃 💧 👁

-بدترین کارِیِ کع میتونی بایکی بکنی -اینه که عاشقش نباشی -عاشقش کنی:):slightly_smiling_face:💔

-بدترین کارِیِ کع میتونی بایکی بکنی -اینه که عاشقش نباشی -عاشقش کنی:):slightly_smiling_face:💔

تا وقتی یکی دیگه هس باهاش حرف بزنه و ارومش کنه چرا من؟:):slightly_smiling_face:

تا وقتی یکی دیگه هس باهاش حرف بزنه و ارومش کنه چرا من؟:):slightly_smiling_face:

بعدع اونـ روز انقد عقدع اے بشے که‍ هر کیو میبینے بگے دوسِتـ دارمـ ..:):slightly_smiling_face:💔

بعدع اونـ روز انقد عقدع اے بشے که‍ هر کیو میبینے بگے دوسِتـ دارمـ ..:):slightly_smiling_face:💔

حس آدمیو دارم که گذاشتنش تو قبر ولی زندس:):slightly_smiling_face:

حس آدمیو دارم که گذاشتنش تو قبر ولی زندس:):slightly_smiling_face:

با اینکِهـ تو با غُرورِتـ لِهَمـ کَردے هَنوزَمـ دِلَمـ میخواد کِهـ بَرگَردے .. :):slightly_smiling_face:

با اینکِهـ تو با غُرورِتـ لِهَمـ کَردے هَنوزَمـ دِلَمـ میخواد کِهـ بَرگَردے .. :):slightly_smiling_face:

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﺭ نیست ﺍﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﻫﺎﯼ بی ﺩﺭ ﻭ ﭘﯿﮑر:):slightly_smiling_face:

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﺭ نیست ﺍﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﻫﺎﯼ بی ﺩﺭ ﻭ ﭘﯿﮑر:):slightly_smiling_face:

من خوبمـ خیلیمـ خوبـم فقط خوشحال نیستمـ دیگع:):slightly_smiling_face:🌿

من خوبمـ خیلیمـ خوبـم فقط خوشحال نیستمـ دیگع:):slightly_smiling_face:🌿

چرا انقدر زود 😪 حرفآتوڹ ...🗣 قولاتوݧ ...🖖 🏽 یادتوڹ میره لامصبا:):slightly_smiling_face:🎈

چرا انقدر زود 😪 حرفآتوڹ ...🗣 قولاتوݧ ...🖖 🏽 یادتوڹ میره لامصبا:):slightly_smiling_face:🎈

بَعضی وقتآ زورت فَقط بِ سیآه کَردن پُرفآیلت میرسع:):slightly_smiling_face:

بَعضی وقتآ زورت فَقط بِ سیآه کَردن پُرفآیلت میرسع:):slightly_smiling_face:

مَن یِ روآنیم کِ دُنیآش تُو چِشآت خُلآصه میشع:):slightly_smiling_face:💙

مَن یِ روآنیم کِ دُنیآش تُو چِشآت خُلآصه میشع:):slightly_smiling_face:💙