یه روز به یاد ماندنی تو ویلامون با بهترین رفیقای خفن و قد