ویژه کنید
عکس و تصویر به جهنم که پیر می شوی دیوانه ! چروک ِ زیر چشمانت همانقدر زیباست که ...

به جهنم که پیر می شوی دیوانه ! چروک ِ زیر چشمانت همانقدر زیباست ...

به جهنم که پیر می شوی دیوانه !
چروک ِ زیر چشمانت
همانقدر زیباست
که چین ِ روی دامنت !
#نیکی_فیروزکوهی

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...