ویژه کنید
عکس و تصویر آواز خوان: هنجره طلایی ( احمد ظاهر ) بیایید بیایید که گلزار دمیده ست بیایید ...

آواز خوان: هنجره طلایی ( احمد ظاهر )

بیایید بیایید که گلزار دمیده ست
بیایید بیایید که دلدار رسیده ست
همه شهر بشورید چو آوازه درافتاد
که دیوانه دگر بار ز زنجیر رهیده ست
بر آن زشت بخندید که او ناز نماید
بر آن یار بگریید که از یار بریده ست
بکوبید دهلها و دگر هیچ مگویید
چه جای دل و عقلست که جان نیز رمیده ست
بیارید بیکبار همه جان و جهان را
به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده ست
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید
بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید
از این خاک برآیید سماوات بگیرید
بمیرید بمیرید و از این ابر برآیید.

کسی میشناسد این آواز خوان را؟ جواب هتمی است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...