آواز خوان: هنجره طلایی ( احمد ظاهر )بیایید بیایید که گلزار د...

آواز خوان: هنجره طلایی ( احمد ظاهر )

بیایید بیایید که گلزار دمیده ست بیایید بیایید که دلدار رسیده ست همه شهر بشورید چو آوازه درافتاد که دیوانه دگر بار ز زنجیر رهیده ست بر آن زشت بخندید که او ناز نماید بر آن یار بگریید که از یار بریده ست بکوبید دهلها و دگر هیچ مگویید چه جای دل و عقلست که جان نیز رمیده ست بیارید بیکبار همه جان و جهان را به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده ست بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید از این خاک برآیید سماوات بگیرید بمیرید بمیرید و از این ابر برآیید. کسی میشناسد این آواز خوان را؟ جواب هتمی است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار