ویژه کنید
عکس و تصویر من آزادم در خیال و تصوراتم آدم های مختلفی باشم ، زندگی های مختلفی را ...

من آزادم در خیال و تصوراتم آدم های مختلفی باشم ، زندگی های مختلفی را تجربه کنم ، جاهای مختلفی سفر کنم و با موجودات و آدم های مختلفی چای بنوشم ، راه بروم و حرف بزنم ... گاهی بچه ام ، گاهی مادر ،گاهی پدر ،گاهی پیرمردی درمانده و غمگین ، گاهی یک سرخپوست در دور افتاده ترین سرزمین و گاهی کارگری خسته که هنگام غروب آفتاب ، مشت های خالی اش را با چشمانِ خیس و رنج دیده اش آشتی می دهد . کنجکاو و تشنه ام به انسان هایِ زیادی را بودن و انسان های زیادی را گریستن و از دهانِ انسان های زیادی حرف زدن ...
من در افکارم ، همه چیز بوده ام ، حتی موجودی که متعلق به سیاره ای دیگر بود ... و نهایتا به این نتیجه رسیده ام که اجازه دارم جای هرچیز و هرکسی باشم جز آدم هایی با ذهنی محدود که در قهقرای جهل و تعصب و باورهای خشک و افراطیشان حبس شده اند و همه را با استناد به عینکِ معیوبی که به چشم گذاشته اند ، محدود می خواهند .
محدود به هر آنچه حصارِ آرامششان را به هم نخواهد زد ، آدم هایی که مانند گچی سخت و محکم ، حالت گرفته اند و برای تغییرشان باید آنها را بشکنی !
واقعیت این است که بیشترِ آدم ها تغییر نمی کنند ، چون می ترسند از منطقه ی امنِ باورهای کهنه شان دور شوند ، یکرنگ جماعت بودن را انتخاب می کنند تا نیازی به جنگیدن و تلاش نداشته باشند ، تا نگرانِ هیچ چیز نباشند ...
اما دنیا همچنان خودش را ادامه می دهد و دنبالِ آدم هایِ متفاوت می گردد ،
دنبالِ حرف های تازه ای برای شنیدن ، و چیزهای تازه ای برای کشف کردن .
متفاوت بودن ، جسارت می خواهد این روزها ...
#نرگس_صرافیان_طوفان‌ #

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...