نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دوست بهتر از جانم امروز برایت کسی را آرزو میکنم که تو را بهتر از هرکسی بلد است و ناگفته های تو را از نگاه تو می فهمد ، کسی که همیشه در آستینش برای ...

دوست بهتر از جانم امروز برایت کسی را آرزو میکنم که تو را بهتر از هرکسی بلد است و ناگفته های تو را از نگاه تو می فهمد ، کسی که همیشه در آستینش برای بیقراریِ تو ؛ حرفهای عاشقانه و قربان صدقه های عمیق و آغوش های ناب دارد...

❤ ️برایتان آرزوی خوب ترین ها را دارم❤ ️ ❤ ️آرزو می کنم🌺 ثانیه هایت کنار کسی دقیقه شوند که نمودار هیجان زندگی ات را به نقطه های اوج می رساند ، آرزو می کنم❤ ...

❤ ️برایتان آرزوی خوب ترین ها را دارم❤ ️ ❤ ️آرزو می کنم🌺 ثانیه هایت کنار کسی دقیقه شوند که نمودار هیجان زندگی ات را به نقطه های اوج می رساند ، آرزو می کنم❤ ️ کنار کسی پاییزهایت را زمستان کنی و زمستان هایت را بهار ؛ که حضورش ...

برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستان ها ، پاییزها و زمستان ها را دارم ... آرزو می کنم ، شانه به شانه ی کسی قدم بزنی که از گفتنِ دوستت دارم نمی هراسد و ...

برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستان ها ، پاییزها و زمستان ها را دارم ... آرزو می کنم ، شانه به شانه ی کسی قدم بزنی که از گفتنِ دوستت دارم نمی هراسد و برای اشتیاقِ دلت ، همیشه حرف های تازه دارد ، کسی که لحن خندیدن و ...

برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستان ها ، پاییزها و زمستان ها را دارم ... آرزو می کنم ، شانه به شانه ی کسی قدم بزنی که از گفتنِ دوستت دارم نمی هراسد و ...

برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستان ها ، پاییزها و زمستان ها را دارم ... آرزو می کنم ، شانه به شانه ی کسی قدم بزنی که از گفتنِ دوستت دارم نمی هراسد و برای اشتیاقِ دلت همیشه حرف های تازه دارد کسی که لحن خندیدن و حرف زدنش ...

برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستان ها ، پاییزها و زمستان ها را دارم ... آرزو می کنم ، شانه به شانه ی کسی قدم بزنی که از گفتنِ دوستت دارم نمی هراسد و ...

برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستان ها ، پاییزها و زمستان ها را دارم ... آرزو می کنم ، شانه به شانه ی کسی قدم بزنی که از گفتنِ دوستت دارم نمی هراسد و برای اشتیاقِ دلت ، همیشه حرف های تازه دارد ، کسی که لحن خندیدن و ...

آرزو می کنم بخندی و سازِ دلت همیشه کوک باشد آرزو می کنم تمامِ اتفاقات خوبی که می خواهی ،برایت بیفتند و سرتاسرِ مسیرِ زندگی ات پر از آدم های خوب باشد آدم های خوبی ...

آرزو می کنم بخندی و سازِ دلت همیشه کوک باشد آرزو می کنم تمامِ اتفاقات خوبی که می خواهی ،برایت بیفتند و سرتاسرِ مسیرِ زندگی ات پر از آدم های خوب باشد آدم های خوبی که تو را دوست دارند و کنارشان به آرامش می رسی آرزو می کنم هیچ ...

چقدر زیباست .. حس با تو بودن تو را خواستن تو را داشتن .. و اما من .. حسادت می کنم به شانه ای که میان جو گندمی هایت جولان می دهد .. به پیراهنی ...

چقدر زیباست .. حس با تو بودن تو را خواستن تو را داشتن .. و اما من .. حسادت می کنم به شانه ای که میان جو گندمی هایت جولان می دهد .. به پیراهنی که تو را تنگ به آغوش کشیده .. به هوایی که در ریه هایت می ...

شبهابرای هرفردی می تواندرنگی داشته باشد بستگی به دلت دارد وبه علاقه هایت که شبگاه تو🌸 چه طیفی و رنگیست هرچه هست آرزو می کنم شاد باشدو پر✨ از بهانه برای لبخند #شبتون_بخیر 🍃 🌼

شبهابرای هرفردی می تواندرنگی داشته باشد بستگی به دلت دارد وبه علاقه هایت که شبگاه تو🌸 چه طیفی و رنگیست هرچه هست آرزو می کنم شاد باشدو پر✨ از بهانه برای لبخند #شبتون_بخیر 🍃 🌼

شب ها برای هر فردی می تواند رنگی داشته باشد بستگی به دلت دارد و به علاقه هایت که شامگاه تو چه طیفی و رنگی ست هر چه هست آرزو می کنم شاد باشد و ...

شب ها برای هر فردی می تواند رنگی داشته باشد بستگی به دلت دارد و به علاقه هایت که شامگاه تو چه طیفی و رنگی ست هر چه هست آرزو می کنم شاد باشد و پر ازبهانه برای لبخند شبتون بخیر 💚 ❤ ️ ‌

عصرها برای هر فردی می تواند رنگی داشته باشد بستگی به دلت دارد و به علاقه هایت که عصرگاه تو چه طیفی و رنگی ست هر چه هست آرزو می کنم شاد باشد و پر ...

عصرها برای هر فردی می تواند رنگی داشته باشد بستگی به دلت دارد و به علاقه هایت که عصرگاه تو چه طیفی و رنگی ست هر چه هست آرزو می کنم شاد باشد و پر ازبهانه برای لبخند عصرتون بخیر ☕ ️

شبها برای هر فردی می تواند رنگی داشته باشد بستگی به دلت دارد و به علاقه هایت که عصرگاه تو چه طیفی و رنگی ست هر چه هست آرزو می کنم شاد باشد و پر ...

شبها برای هر فردی می تواند رنگی داشته باشد بستگی به دلت دارد و به علاقه هایت که عصرگاه تو چه طیفی و رنگی ست هر چه هست آرزو می کنم شاد باشد و پر ازبهانه برای لبخند شب بخیر 🌻 @🌻

صبح ها برای هر فردی می تواند رنگی داشته باشد بستگی به دلت دارد و به علاقه هایت که صبحگاه تو چه طیفی ورنگی ست هرچه هست آرزو می کنم شادباشد وپرازبهانه برای لبخند😍 🌸 ...

صبح ها برای هر فردی می تواند رنگی داشته باشد بستگی به دلت دارد و به علاقه هایت که صبحگاه تو چه طیفی ورنگی ست هرچه هست آرزو می کنم شادباشد وپرازبهانه برای لبخند😍 🌸 صبحِتون بخیر وشاد🌸 💞 💞

عصرها برای هر فردی می تواند رنگی داشته باشد بستگی به دلت و علاقه هایت دارد که عصرگاه تو چه رنگی ست هر چه هست آرزو می کنم شاد باشد و پر ازبهانه برای #لبخند. ...

عصرها برای هر فردی می تواند رنگی داشته باشد بستگی به دلت و علاقه هایت دارد که عصرگاه تو چه رنگی ست هر چه هست آرزو می کنم شاد باشد و پر ازبهانه برای #لبخند. 🌼 🌼 🌼

مقابل دریا که می رسم فقط برای چشمهایت دعا می کنم اما تو هرگز مستجاب نمی شوی ببار ... ببار که باز باورت کنم ببار در همین کوچه پس کوچه های بارانی ببار در همین ...

مقابل دریا که می رسم فقط برای چشمهایت دعا می کنم اما تو هرگز مستجاب نمی شوی ببار ... ببار که باز باورت کنم ببار در همین کوچه پس کوچه های بارانی ببار در همین کوچه مهتاب راستی قرارمان "همان ساعت " نمی دانم ساعت لجوجی که هیچ عقربه ای ...

ــــــ مقابل دریا که می رسم فقط برای چشمهایت دعا می کنم اما تو هرگز مستجاب نمی شوی ببار ... ببار که باز باورت کنم ببار در همین کوچه پس کوچه های بارانی ببار در ...

ــــــ مقابل دریا که می رسم فقط برای چشمهایت دعا می کنم اما تو هرگز مستجاب نمی شوی ببار ... ببار که باز باورت کنم ببار در همین کوچه پس کوچه های بارانی ببار در همین کوچه مهتاب راستی قرارمان "همان ساعت " نمی دانم ساعت لجوجی که هیچ عقربه ...

ــــــ مقابل دریا که می رسم فقط برای چشمهایت دعا می کنم اما تو هرگز مستجاب نمی شوی ببار ... ببار که باز باورت کنم ببار در همین کوچه پس کوچه های بارانی ببار در ...

ــــــ مقابل دریا که می رسم فقط برای چشمهایت دعا می کنم اما تو هرگز مستجاب نمی شوی ببار ... ببار که باز باورت کنم ببار در همین کوچه پس کوچه های بارانی ببار در همین کوچه مهتاب راستی قرارمان "همان ساعت " نمی دانم ساعت لجوجی که هیچ عقربه ...