ویژه کنید
عکس و تصویر لا تجعلی الشوق فرصة لیحتل قلبی فأنا حین أشتاق أقیم حربا عاطفیة مقدارها #أنا و ...

لا تجعلی الشوق فرصة لیحتل قلبی فأنا حین أشتاق أقیم حربا عاطفیة ...

لا تجعلی الشوق فرصة لیحتل قلبی
فأنا حین أشتاق أقیم حربا عاطفیة مقدارها #أنا و #أنت و #جنونی

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...