عشقی که خیال است نباشد بهتروابسته به خال است نباشد بهترمن عه...

عشقی که خیال است نباشد بهتر

وابسته به خال است نباشد بهتر من عهد شکستم که تو آسوده بخوابی عهدی که محال است نباشد بهتر در سینه مرداب زمان حک شده گویا قلبی که زلال است نباشد بهتر بعد از تو همه فکر و خیالم به دم صبح توفان سوال است نباشد بهتر امید وصال تو به تقویم نگنجد هی سال به سال است نباشد بهتر شمعی به سراپرده پروانه نوشته بالی که وبال است نباشد بهتر دیدی به ره عشق تو پوسید مسیحا عشقی که به قال است نباشد بهتر پایان غزل فرض بکن آمدی اصلا فرضی که محال است نباشد بهتر با این همه دیوانه عاشق که تو داری ما را چه مجال است نباشد بهتر یک عکس خیالی و دو تا شعر مجازی اینگونه اگر بوسه حلال است نباشد بهتر #کدام سطرش خوشت آمد؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار