نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

و «تو» بلندتر از تمام درختان جنگل!! در من روییدی..........................!!!

و «تو» بلندتر از تمام درختان جنگل!! در من روییدی..........................!!!

🍃 #توبخوان «و تو، بلندتر از تمام درختان جنگل در من، روییدی... » #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی #عاشقانه

🍃 #توبخوان «و تو، بلندتر از تمام درختان جنگل در من، روییدی... » #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی #عاشقانه

آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است حیثیت این باغ منم خار و خسی نیست امروز که محتاج توام جای تو خالی است فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست

آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است حیثیت این باغ منم خار و خسی نیست امروز که محتاج توام جای تو خالی است فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست

آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است حیثیت این باغ منم خار و خسی نیست امروز که محتاج توام جای تو خالی است فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست

آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است حیثیت این باغ منم خار و خسی نیست امروز که محتاج توام جای تو خالی است فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست

و تو بلندتر از تمام درختان جنگل در من روییدی و اکنون من توام من یک درختم بلندتر از تمام درختان دنیا...‌ ‌‌ رضا_براهنی ‌ ‌

و تو بلندتر از تمام درختان جنگل در من روییدی و اکنون من توام من یک درختم بلندتر از تمام درختان دنیا...‌ ‌‌ رضا_براهنی ‌ ‌

🍃 و تو بلندتر از تمام درختان جنگل در من روییدی و اکنون من توام من یک درختم بلندتر از تمام درختان دنیا...‌ ‌‌ #رضا_براهنی ‌ ‌ 💕 ‌‌‌‌‌

🍃 و تو بلندتر از تمام درختان جنگل در من روییدی و اکنون من توام من یک درختم بلندتر از تمام درختان دنیا...‌ ‌‌ #رضا_براهنی ‌ ‌ 💕 ‌‌‌‌‌

‌ و تو بلندتر از تمام درختانِ جنگل در من، روییدی...♥ ️🌱 #رضابراهنی

‌ و تو بلندتر از تمام درختانِ جنگل در من، روییدی...♥ ️🌱 #رضابراهنی

«و تو، بلندتر از تمام درختان جنگل در من، روییدی... » #رضا_براهنی #مدل_لباس

«و تو، بلندتر از تمام درختان جنگل در من، روییدی... » #رضا_براهنی #مدل_لباس

و تو بلندتر از تمام درختان جنگل در من روییدی و اکنون من توام من یک درختم بلندتر از تمام درختان دنیا...

و تو بلندتر از تمام درختان جنگل در من روییدی و اکنون من توام من یک درختم بلندتر از تمام درختان دنیا...

تو راه جنگل هم اکنون جای همه خالی😄 😉

تو راه جنگل هم اکنون جای همه خالی😄 😉

❣ آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است حیثیت این باغ منم، خار و خسی نیست امروز که محتاج توام، جای تو خالی است فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست

❣ آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است حیثیت این باغ منم، خار و خسی نیست امروز که محتاج توام، جای تو خالی است فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست

آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است حیثیت این باغ منم، خار و خسی نیست امروز که محتاج توام، جای تو خالی است فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست

آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است حیثیت این باغ منم، خار و خسی نیست امروز که محتاج توام، جای تو خالی است فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست

آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است حیثیت این باغ منم، خار و خسی نیست امروز که محتاج توام، جای تو خالی است فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست..

آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است حیثیت این باغ منم، خار و خسی نیست امروز که محتاج توام، جای تو خالی است فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست..

شعر جنگل شهر موش ها: جنگل زیباست مثل رویاست جنگل سبزه، سبزه سبزه جنگل زیباست مثل رویاست جنگل نازه پر از آوازه دوست دارم من جنگل را شکوفه های زیبای را دوست دارم من شاپرک ...

شعر جنگل شهر موش ها: جنگل زیباست مثل رویاست جنگل سبزه، سبزه سبزه جنگل زیباست مثل رویاست جنگل نازه پر از آوازه دوست دارم من جنگل را شکوفه های زیبای را دوست دارم من شاپرک هارا درختان را گل هارا دوست دارم من دنیا را حالا این برای شهر موش ...

دلتنگم... خیلی.. یک دنیا... یک دنیا دلتنگ توام... تو دور شده ای یا من؟؟؟

دلتنگم... خیلی.. یک دنیا... یک دنیا دلتنگ توام... تو دور شده ای یا من؟؟؟

دلتنگم... خیلی.. یک دنیا... یک دنیا دلتنگ توام... تو دور شده ای یا من؟؟؟

دلتنگم... خیلی.. یک دنیا... یک دنیا دلتنگ توام... تو دور شده ای یا من؟؟؟

این قد. بدم میاد از کسی که میگه«تک درختم سوخت بگذار جنگل بسوزد» خو الدنگ خان مال تو سوخت مال من چ غلطی کرده بنده خدا

این قد. بدم میاد از کسی که میگه«تک درختم سوخت بگذار جنگل بسوزد» خو الدنگ خان مال تو سوخت مال من چ غلطی کرده بنده خدا