نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

kim god kai .. what are you doing😝 😻 ? #kai #jongin #exo #superm @zdklin #weareone 💪

kim god kai .. what are you doing😝 😻 ? #kai #jongin #exo #superm @zdklin #weareone 💪

you just wanna kill me i know😍 😃 kim fucking kai♥ #kai #exo #superm #weareone💪 @zdklin

you just wanna kill me i know😍 😃 kim fucking kai♥ #kai #exo #superm #weareone💪 @zdklin

بیا کلاغ پر بازی کنیم کی پر ؟ روز بی تو بودن پر دوست داشتن غیر تو پر عشق جز تو پر اصلا همه چی پر فقط تو نپر

بیا کلاغ پر بازی کنیم کی پر ؟ روز بی تو بودن پر دوست داشتن غیر تو پر عشق جز تو پر اصلا همه چی پر فقط تو نپر

بیا کلاغ پر بازی کنیم کی پر ؟ روز بی تو بودن پر دوست داشتن غیر تو پر عشق جز تو پر اصلا همه چی پر فقط تو نپر.................!!

بیا کلاغ پر بازی کنیم کی پر ؟ روز بی تو بودن پر دوست داشتن غیر تو پر عشق جز تو پر اصلا همه چی پر فقط تو نپر.................!!

بیا کلاغ پر بازی کنیم کی پر ؟ روز بی تو بودن پر دوست داشتن غیر تو پر #عشق جز تو پر اصلا همه چی پر فقط تو نپر

بیا کلاغ پر بازی کنیم کی پر ؟ روز بی تو بودن پر دوست داشتن غیر تو پر #عشق جز تو پر اصلا همه چی پر فقط تو نپر

بیا کلاغ پر بازی کنیم کی پر ؟ روز بی تو بودن پر دوست داشتن غیر تو پر عشق جز تو پر اصلا همه چی پر فقط تو نپر

بیا کلاغ پر بازی کنیم کی پر ؟ روز بی تو بودن پر دوست داشتن غیر تو پر عشق جز تو پر اصلا همه چی پر فقط تو نپر

بیا کلاغ پر بازی کنیم کی پر ؟ روز بی تو بودن پر ! دوست داشتن غیر تو پر ! عشق جز تو پر ! اصلا همه چی پر ! فقط تو نپر

بیا کلاغ پر بازی کنیم کی پر ؟ روز بی تو بودن پر ! دوست داشتن غیر تو پر ! عشق جز تو پر ! اصلا همه چی پر ! فقط تو نپر

بیا کلاغ پر بازی کنیم … کی پر ؟ روز بی تو بودن پر ! دوست داشتن غیر تو پر ! عشق جز تو پر ! اصلا همه چی پر ! فقط تو نپر ….

بیا کلاغ پر بازی کنیم … کی پر ؟ روز بی تو بودن پر ! دوست داشتن غیر تو پر ! عشق جز تو پر ! اصلا همه چی پر ! فقط تو نپر ….

آهااااااای! عشق همیشگیم بیا به هم بگیم دوووووست دارم آهااااای ! تو که تازگیا عشق من شدیا ،دوست دارم دوووووست انقد تو رو دوست دارم ک باورش آسووووون نیست

آهااااااای! عشق همیشگیم بیا به هم بگیم دوووووست دارم آهااااای ! تو که تازگیا عشق من شدیا ،دوست دارم دوووووست انقد تو رو دوست دارم ک باورش آسووووون نیست

خدایا دوست دارم واسه هر چی ک بخشیدی...همیشه این تو بودی ک حالمو رو پرسیدی...♥

خدایا دوست دارم واسه هر چی ک بخشیدی...همیشه این تو بودی ک حالمو رو پرسیدی...♥

بیا روش مان را عوض کنیم... مثلا کمی تو منتظر بمان من نیایم یا تو دوستم بدار من بیخیال باشم یا تو حواست نباشد و برایم در فنجانی قهوه بریزی و قهوه ام سرد شود... ...

بیا روش مان را عوض کنیم... مثلا کمی تو منتظر بمان من نیایم یا تو دوستم بدار من بیخیال باشم یا تو حواست نباشد و برایم در فنجانی قهوه بریزی و قهوه ام سرد شود... بیا کمی تو با هوایم زندگی کن من از دوست داشتن مکررت خسته شده ام... ...

به دوست دخترم میگم بیا والیبال بازی کنیم میگه به شرطی ک من تو دروازه باشم !! الان سه روزه دارم خودموباتور والیبال دار میزنم بلکه خفه بشم ;-)

به دوست دخترم میگم بیا والیبال بازی کنیم میگه به شرطی ک من تو دروازه باشم !! الان سه روزه دارم خودموباتور والیبال دار میزنم بلکه خفه بشم ;-)

بسلامتی عشقی ک تو اوج دعوا بگه من طاقت ندارم زنم قهر باشه بیا تو بغلم بازم دوست دارم عشقم

بسلامتی عشقی ک تو اوج دعوا بگه من طاقت ندارم زنم قهر باشه بیا تو بغلم بازم دوست دارم عشقم

بیا کلاغ پربازی کنیم! کی پر؟ روز بی تو بودن پر! دوست داشتن غیر تو پر! عشق جز تو پر! اصلا همه چی پر! فقط تو نپر...!!!

بیا کلاغ پربازی کنیم! کی پر؟ روز بی تو بودن پر! دوست داشتن غیر تو پر! عشق جز تو پر! اصلا همه چی پر! فقط تو نپر...!!!

بیا کلاغ پربازی کنیم! کی پر؟ روز بی تو بودن پر! دوست داشتن غیر تو پر! عشق جز تو پر! اصلا همه چی پر! فقط تو نپر...!!!

بیا کلاغ پربازی کنیم! کی پر؟ روز بی تو بودن پر! دوست داشتن غیر تو پر! عشق جز تو پر! اصلا همه چی پر! فقط تو نپر...!!!

بیا کلاغ پربازی کنیم! کی پر؟ روز بی تو بودن پر! دوست داشتن غیر تو پر! عشق جز تو پر! اصلا همه چی پر! فقط تو نپر...!!!

بیا کلاغ پربازی کنیم! کی پر؟ روز بی تو بودن پر! دوست داشتن غیر تو پر! عشق جز تو پر! اصلا همه چی پر! فقط تو نپر...!!!