ویژه کنید
عکس و تصویر پاسداری که جلو ایستادند آقای محمدخواه فرمانده سپاه شهرستان کارون در استان خوزستان هستند که ...

پاسداری که جلو ایستادند آقای محمدخواه فرمانده سپاه شهرستان کارو...

پاسداری که جلو ایستادند آقای محمدخواه فرمانده سپاه شهرستان کارون در استان خوزستان هستند که از لحظات اولیه بحران پای کار مردم و در حال امداد رسانی هستند.

غمخوار مردم کسانی هستند که در سیل و زلزله و اغتشاش و بی عرضگی مسئولین در شبکه دفع آب و فاضلاب همواره خود را نوکر مردم میدانند هر چند وظیفه سازمان های دیگر باشد.

Loading...