ویژه کنید
عکس و تصویر ای شادی دل های ، درمانده ی در هجران خورشید جهان تابی، در دایره ی ...

ای شادی دل های ، درمانده ی در هجران خورشید جهان تابی، در دایره ...

ای شادی دل های ، درمانده ی در هجران
خورشید جهان تابی، در دایره ی امکان
هر جای جهان باشی ، مأوای بهشت آنجاست
هر جای جهان باشی ، تو قلب منی جانان
#م_ت #کپی_با_ذکر_صلوات #موعود #منجی #حضرت_مهدی(عج)

Loading...