تو شب یلدای منی :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: دیوونه...

تو شب یلدای منی :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: دیوونه ی دوست داشتنی

یلداتون قشنگ :face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye: روزگارتون رنگارنگ :lollipop::party_popper::watermelon::candy::balloon::watermelon::ribbon::clinking_beer_mugs::sunflower::glowing_star::watermelon::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::hibiscus::watermelon::first_quarter_moon_with_face::blossom::watermelon::shooting_star::grapes::watermelon:
یه متنه زیبا البته کپیه اما خیلییی قشنگه دمه نویسندش گرررم واقعن محشرررههه کپشنش از همه دل میبره :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smiling_face_with_open_mouth: جون :face_with_stuck-out_tongue_and_tightly-closed_eyes: جون بخورم کپشنشو یا لیس بزنم نویسنده شو خخخخ الکی شوخیدمااا به نویسنده ی عزیزش برنخوره خوووااااهههشششننن :face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye: :person_with_folded_hands: :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: :cat_face_with_tears_of_joy: :face_screaming_in_fear: :grinning_cat_face_with_smiling_eyes: :face_with_ok_gesture: :cat_face_with_tears_of_joy:

خدا گفت: زمین سرد است،:heavy_check_mark:
چه کسی میتواند زمین را گرم کند؟
زن گفت: من میتوانم، خدا شعله به او داد:fire:
زن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفت:fire:
خداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شد:heavy_check_mark: :heavy_black_heart:
خدا گفت: زن شعله را خرج کن،:heavy_check_mark:
زن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد....:heavy_check_mark: :princess:
در تمام این سالها خدا سوختن زن را تماشا کرد،:heavy_check_mark:
خدا گفت: اگر زن نبود زمین من همیشه سرد بود..:heavy_check_mark: :smiling_face_with_open_mouth: :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :winking_face: #مهناز_علاغ :see-no-evil_monkey: :cat_face_with_tears_of_joy: :face_screaming_in_fear: :face_with_stuck-out_tongue_and_tightly-closed_eyes: :face_with_tears_of_joy: :smiling_face_with_open_mouth: علاف بوده قبلن تازگیا شده الاغ عرررر :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: :fearful_face: :crying_face: :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: :relieved_face: :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
یه مهناز داریم شاه نداره
الاغی داریم بار میبره :fearful_face: :face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye: :relieved_face:
الاغه کی بودم من عرررر :smiling_face_with_smiling_eyes: :disappointed_face: :face_with_tears_of_joy:

یکی بیاد عر عررم بده یکمی خر بودن یادم بده :smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes: :smiling_face_with_open_mouth: :relieved_face: :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: :face_throwing_a_kiss: #دوستووون دارم که #فالوورایه عزیزم الهییی همیشه بخندین:information_desk_person: :two_hearts: :diamond_shape_with_a_dot_inside: :revolving_hearts:
در رویه غم ببندین:tongue:
واسه غما پاپیون ببندین:dress:
شادیارو کروات ببندین:necktie: :person_raising_both_hands_in_celebration: :happy_person_raising_one_hand: :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: :victory_hand: :sparkle: :eight_pointed_black_star: :eight_spoked_asterisk: :snowflake: :heavy_black_heart: :multiple_musical_notes: :musical_score: :party_popper: :balloon: :musical_keyboard: #مهناز_عر_عرو دله منو بردی #مهناز_علاف #قاصدک_کره_خر #قاصدک_بهاری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار