ویژه کنید
عکس و تصویر به سر کوی تو ای قبله دل راهی نیست مر نه هرگز نشوم راهی وادی ...

به سر کوی تو ای قبله دل راهی نیست مر نه هرگز نشوم راهی وادی مِنا...

به سر کوی تو ای قبله دل راهی نیست
مر نه هرگز نشوم راهی وادی مِنا
به سرم غیر تمنای تو حسرت نَبُود
به دلم جز غم دیدار دلت نیست هوا
#م_ت #کپی_با_ذکرط_صلوات #موعود #منجی #مهدی(عج)

Loading...