:name_badge:بسیاری ازخانم هابرای رفع موهای زائدبدن به اپیلاس...

:name_badge:بسیاری ازخانم هابرای رفع موهای زائدبدن به اپیلاسیون رو آوردند. :white_heavy_check_mark:پس بهتربدونیم که: اپیلاسیون سبب آزردگی پوستی ونفوذباکتری هاوویروس هاازمحل زخم شدگی به داخل بدن می شود.

:face_screaming_in_fear:همین امرمیتواندموجب ابتلابه بیماری های خطرناک همچونHpv(زگیل تناسلی)شود.
:warning_sign:️هنگام اپیلاسیون اگراندکی پوست زخم شودازهمان محل ویروسHIVیاHPVعامل زگیل تناسلی،براحتی واردبدن میشود.
:double_exclamation_mark:️پس ازانجام اپیلاسیون درمحل هایی که میگن قیمت کمترمیگیریم،کیفیت همونه جدا جدا پرهیزکنین.
:black_universal_recycling_symbol:️چون بایدتمامی وسایل اپیلاسیون یایکبارمصرف باشه یااستریل شده که این قطعا به صرفه سالن دارهانیست.
:negative_squared_cross_mark:احتمال مبتلاشدن شمابه این ویروس بااپیلاسیون به قدری زیاده که توصیه میشه ازاپیلاسیون درمراکزغیرحرفه ای وحتی دستگاه تناسلی جداخودداری بشه. #تیم_تحقیقاتی_رازی #کادر_درمانی_رازی
:mobile_phone_with_rightwards_arrow_at_left:۰۹۱۳۶۱۶۷۹۶۵ #اپیلاسیون #آرایشگاه #زگیل_تناسلی #زگیل #Hpv #Hiv #ویروس #دستگاه_تناسلی #ناحیه #ناحیه_تناسلی #استریل #بهداشتی #غیربهداشتی #استاندارد #زخم #یکبارمصرف #باکتری #پوست #خانم #موی_زائد #زخم #زخم_شدگی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار