نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۴۹ ثانیه پیش
99
«بوسه» یعنی.. به لبت عشق فشار آورده ... #شهرادمیدری

«بوسه» یعنی.. به لبت عشق فشار آورده ... #شهرادمیدری

۱۰ دقیقه پیش
1K
شـب

شـب"... زیبـاتـریـن تـرانـه می شـود وقتـی آغـوشـت را بـه "مـن" میسپاـری و مـرا در بستـر... گـرم آغـوشـت میفشـاری!!! #امیرعباس_خالقوردی #عاشقانه

۱۰ دقیقه پیش
2K
۱۷ دقیقه پیش
3K
۱۷ دقیقه پیش
3K
۱۸ دقیقه پیش
3K
😔☹

😔☹

۲۱ دقیقه پیش
3K
ﺗﻮ ﺁﺏ ﺷﺪﻩﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺐﻫﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺩﺭﻩﻫﺎ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺷﺒﻨﻢ، ﻣﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ.... ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎﺟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮﯼ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥﻫﺎ ﺷﻮﯼ ﮐﻔﺸﺪﻭﺯﮎﻫﺎ ﺧﺎﻝﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﺭ ...

ﺗﻮ ﺁﺏ ﺷﺪﻩﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺐﻫﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺩﺭﻩﻫﺎ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺷﺒﻨﻢ، ﻣﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ.... ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎﺟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮﯼ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥﻫﺎ ﺷﻮﯼ ﮐﻔﺸﺪﻭﺯﮎﻫﺎ ﺧﺎﻝﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﻮﭺﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﺖ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﻣﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ. ﺗﻮ ...

۲۵ دقیقه پیش
4K
آنچنان ساده ام که گنجشک‌ها هم می توانند در جیب هایم لانه کنند با پروانه ای سال ها دوست می شوم برای پای مورچه ام که به گل می ماند های های گریه می کنم ...

آنچنان ساده ام که گنجشک‌ها هم می توانند در جیب هایم لانه کنند با پروانه ای سال ها دوست می شوم برای پای مورچه ام که به گل می ماند های های گریه می کنم در دور و دراز باور خود کودک می مانم همیشه حالا چقدر با من رو ...

۳۰ دقیقه پیش
5K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳۳ دقیقه پیش
5K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۳۸ دقیقه پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳۹ دقیقه پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴۰ دقیقه پیش
6K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴۰ دقیقه پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴۲ دقیقه پیش
6K
‌خوش خوش بیا و اصل خوشی را به بزم آر با جمله ما خوشیم ولی با تو خوشتریم . . #مولانا‌ #عاشقانه

‌خوش خوش بیا و اصل خوشی را به بزم آر با جمله ما خوشیم ولی با تو خوشتریم . . #مولانا‌ #عاشقانه

۴۴ دقیقه پیش
7K
من اگر با بردن نامت دلم خون میشود؛ با تماشای دو ابرویت دگرگون میشوم! گرچه با بی مهریت آتش به جانم میزنی؛ درعوض با اخمِ تو،لیلا و شیرین میشوم! ماهک_اشراقی

من اگر با بردن نامت دلم خون میشود؛ با تماشای دو ابرویت دگرگون میشوم! گرچه با بی مهریت آتش به جانم میزنی؛ درعوض با اخمِ تو،لیلا و شیرین میشوم! ماهک_اشراقی

۴۷ دقیقه پیش
7K
در خبرها آمده،خالِ لبت مردم فریبی میکند؛ در میانِ خوبرویانِ دو عالم،خودنمایی میکند ماهک_اشراقی

در خبرها آمده،خالِ لبت مردم فریبی میکند؛ در میانِ خوبرویانِ دو عالم،خودنمایی میکند ماهک_اشراقی

۴۸ دقیقه پیش
7K
با دو نرخی بودن بنزین اگر سر میکنم، با توُ چشم سیاهت خستگی در میکنم بعد تو با خاطراتت اندکی شاعر شدم در نبودت دائما از عشق لب تر میکنم... ماهک_اشراقی

با دو نرخی بودن بنزین اگر سر میکنم، با توُ چشم سیاهت خستگی در میکنم بعد تو با خاطراتت اندکی شاعر شدم در نبودت دائما از عشق لب تر میکنم... ماهک_اشراقی

۴۹ دقیقه پیش
8K