ویژه کنید
عکس و تصویر ‏به ما خُرده نگیرید؛ که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییم در #جبهه_ها به ازای ...

‏به ما خُرده نگیرید؛ که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییم در #جبهه_ه...

‏به ما خُرده نگیرید؛
که چرا این قدر از #حجاب می‌گوییم
در #جبهه_ها
به ازای هر #زینب
ما #عباس_ها داده‌ایم ...
#مدافع_حریم .
.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...