ویژه کنید
عکس و تصویر اظهار نظر جاهلانه درباره اسلام نکنیم بلکه متخصص رجوع کنیم ... علی بن ابراهیم از ...

اظهار نظر جاهلانه درباره اسلام نکنیم بلکه متخصص رجوع کنیم ... ...

اظهار نظر جاهلانه درباره اسلام نکنیم
بلکه
متخصص رجوع کنیم ...

علی بن ابراهیم از پدرش نقل می کند هنگامی که امام رضا علیه السلام به شهادت رسید
با جمعی از شیعیان برای زیارت خانه خدا به مکه رفتیم
و در این سفر به محضر امام جواد علیه السلام رسیدیم .

 در آنجا که بسیاری از شیعیان را دیدیم که از شهرهای مختلف برای دیدار آن حضرت آمده بودند.

 در این هنگام عبداللّه بن موسی عموی امام جواد علیه السلام که پیر مردی بزرگوار و دانشمندان بود وارد مجلس شد. او لباس خشن به تن کرده بود و آثار سجده رد پیشانیش آشکار بود.
امام جواد علیه السلام در حالی که پیراهن و ردایی از کتان در تن داشت و کفش سفید به پا کرده بود از اتاق بیرون آمد و وارد مجلس شد.

عبداللّه برخاست و از او استقبال کرد و بین چشمانش را بوسید.
همچنین شیعیان حاضر در مجلس به احترام او برخاستند و حضرت بر روی صندلی نشستند.
حاضران از روی حیرت و تعجب درباره خرد سالی آن حضرت به یکدیگر نگاه می کردند.
در این هنگام یکی از حاضران سکوت را در هم شکست و از عبداللّه عموی امام جواد علیه السلام سوالی کرد و او پاسخ غیر صحیحی داد.
امام جواد علیه السلام از پاسخ ناصحیح عمویش خشمگین شد و رو به او کرد
 و فرمود: ای عمو بترس و پرهیزکار باش در پیشگاه خدا چرا از روی جهل و ناآگاهی فتوا دادی .

نگاهی بر زندگی چهارده معصوم نور یازدهم ، تالیف شیخ عباس قمی

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...