نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سالها اومیجنگید و ماخواب بودیم تا اینکه ما خواب بودیم او شهید شد😭

سالها اومیجنگید و ماخواب بودیم تا اینکه ما خواب بودیم او شهید شد😭

◾ ️سالها جنگید و ما خواب بودیم تا اینکه ما خواب بودیم و او شهید شد...

◾ ️سالها جنگید و ما خواب بودیم تا اینکه ما خواب بودیم و او شهید شد...

خواب بودیم جنگیدی خواب بودیم شهید شدی

خواب بودیم جنگیدی خواب بودیم شهید شدی

از من پرسید سردار کی شهید شد؟ گفتم زمانی که ما خواب بودیم این حرف خیلی واسه من درد داشت .

از من پرسید سردار کی شهید شد؟ گفتم زمانی که ما خواب بودیم این حرف خیلی واسه من درد داشت .

سالها او میجنگید و ما خواب بودیم... تا اینکه ما خواب بودیم و او شهید شد... شب بخیر

سالها او میجنگید و ما خواب بودیم... تا اینکه ما خواب بودیم و او شهید شد... شب بخیر

سالها او میجنگید و ما خواب بودیم تا اینکه ما خواب بودیم و او شهید شد.. #شهید_سردار_سلیمانی #ایرانم_تسلیت

سالها او میجنگید و ما خواب بودیم تا اینکه ما خواب بودیم و او شهید شد.. #شهید_سردار_سلیمانی #ایرانم_تسلیت

سالها او میجنگید و ما خواب بودیم..😭 تا اینکه خواب بودیم و او شهید شد...😭

سالها او میجنگید و ما خواب بودیم..😭 تا اینکه خواب بودیم و او شهید شد...😭

📲 «احسان علیخانی» در واکنش به شهادت حاج قاسم سلیمانی نوشت: سالها او می جنگید و ما خواب بودیم تا اینکه ما خواب بودیم و او شهید شد.

📲 «احسان علیخانی» در واکنش به شهادت حاج قاسم سلیمانی نوشت: سالها او می جنگید و ما خواب بودیم تا اینکه ما خواب بودیم و او شهید شد.

سالها گذشت تا من یاد گرفتم با تقدیر میشود جنگید یا سرنوشت میشود جنگید اصلا با کل دنیا میشود جنگید اما... فقط با کسی که سخت عزم رفتن کرده... نه...نمیشود جنگید... #ملیکا_سهرابی

سالها گذشت تا من یاد گرفتم با تقدیر میشود جنگید یا سرنوشت میشود جنگید اصلا با کل دنیا میشود جنگید اما... فقط با کسی که سخت عزم رفتن کرده... نه...نمیشود جنگید... #ملیکا_سهرابی

باز هم یه شهید هم دوره دیگه نوش جانت مجتبی جان ما مدعیان صف اول بودیم ....

باز هم یه شهید هم دوره دیگه نوش جانت مجتبی جان ما مدعیان صف اول بودیم ....

‏شهید همدانی ۸ سال با صدام جنگید ۳۰ سال در سپاه خدمت کرد ۲ سال با فتنه جنگید و آخر در سوریه شهید شد ما به این میگیم عاقبت به خیری روحت شاد سردار✋ ️

‏شهید همدانی ۸ سال با صدام جنگید ۳۰ سال در سپاه خدمت کرد ۲ سال با فتنه جنگید و آخر در سوریه شهید شد ما به این میگیم عاقبت به خیری روحت شاد سردار✋ ️

شهید برای تو جنگید خواهرم...

شهید برای تو جنگید خواهرم...

وقتی همه خواب بودیم ....

وقتی همه خواب بودیم ....

عشق و عاشقی راه باز گشت ندارد یا باید جنگید یا که باید جنگید ...

عشق و عاشقی راه باز گشت ندارد یا باید جنگید یا که باید جنگید ...

همراه بسیجی ها جنگید همراه بسیجی ها شهید شد همراه بسیجی ها دفنش کردند

همراه بسیجی ها جنگید همراه بسیجی ها شهید شد همراه بسیجی ها دفنش کردند

شهید گمنام یعنی: کسی ک میتونست برگرده ولی موند و جنگید

شهید گمنام یعنی: کسی ک میتونست برگرده ولی موند و جنگید

سالها منو دل ساکن کویی بودیم ..ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

سالها منو دل ساکن کویی بودیم ..ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

شهید وحدت ... شهید شوشتری ... فرمانده ای که هشت سال جنگید ولی در سیستان به معبودش رسید ... گوارای وجودت سردار ... سالروز تو هم غریبانه است ...

شهید وحدت ... شهید شوشتری ... فرمانده ای که هشت سال جنگید ولی در سیستان به معبودش رسید ... گوارای وجودت سردار ... سالروز تو هم غریبانه است ...

ما همسن این بودیم الان خواب بودیم:)

ما همسن این بودیم الان خواب بودیم:)