ویژه کنید
عکس و تصویر اینستاگرام پستهای مربوط به #شهید_حاج_قاسم_سلیمانی را حذف کرد! شرمت باد #جهرمی! جهرمی باد محاکمه شود! ...

اینستاگرام پستهای مربوط به #شهید_حاج_قاسم_سلیمانی را حذف کرد! ...

اینستاگرام پستهای مربوط به #شهید_حاج_قاسم_سلیمانی را حذف کرد!

شرمت باد #جهرمی!
جهرمی باد محاکمه شود!
مرگ بر #دولت_خائن
مرگ بر #وطن_فروش

Loading...