ویژه کنید
عکس و تصویر می خواستم همه کارهایم را بکنم و سر فرصت به دنبال او بروم .. می ...

می خواستم همه کارهایم را بکنم و سر فرصت به دنبال او بروم .. می...

می خواستم همه کارهایم را بکنم
و سر فرصت به دنبال او بروم ..
می خواستم اول دنیا را عوض کنم،
کتاب هایم را بنویسم،
اسم و رسم به هم بزنم،
برنده شوم،
و بعد با دست های پر به دنبالش بروم !
خبر نداشتم که
" عشق منتظر آدم ها نمی ماند .. "
#گلی_ترقی

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...