ویژه کنید
عکس و تصویر محبوب من! دوست داشتن تو مثل شادی نفس کشیدن است در یک کاج زار برفی ...

محبوب من! دوست داشتن تو مثل شادی نفس کشیدن است در یک کاج زار بر...

محبوب من!
دوست داشتن تو
مثل شادی نفس کشیدن است
در یک کاج زار برفی
#ناظم‌_حکمت#حرف_دل

Loading...