ویژه کنید
عکس و تصویر . جانم 💞 من با ذره ذره ی قلبم؛ 💗 با هر دم و بازدم ...

. جانم 💞 من با ذره ذره ی قلبم؛ 💗 با هر دم و بازدم 💕 "دوست دا...

.
جانم 💞
من با ذره ذره ی قلبم؛ 💗
با هر دم و بازدم 💕
"دوست دارم" 💝
- تگش کن 😍
.
.
. #عاشقانه #عشق #عاشقی #عشق_من #آقایی #دوست_دارم #دونفره #عاشق #عاشقتم #دوستدارم #متن_عاشقانه #خانواده #زندگی #امید #امیدواری #آینده

Loading...