نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

_داری گریه میکنی؟ +نه حساسیت دارم _به چی؟ +به زندگی

_داری گریه میکنی؟ +نه حساسیت دارم _به چی؟ +به زندگی

۲۰ ثانیه پیش
105
هرچند من ندیده‌ام این کورِ بی‌خیال این گنگِ شب که گیج و عبوس است ــ خود را به روشنِ سحر نزدیک‌تر کند، لیکن شنیده‌ام که شبِ تیره -هرچه هست‌- آخر ز تنگه‌های سحرگه گذر کند. ...

هرچند من ندیده‌ام این کورِ بی‌خیال این گنگِ شب که گیج و عبوس است ــ خود را به روشنِ سحر نزدیک‌تر کند، لیکن شنیده‌ام که شبِ تیره -هرچه هست‌- آخر ز تنگه‌های سحرگه گذر کند. زین‌روی در ببسته به خود رفته‌ام فرو در انتظارِ صبح. فریاد اگرچه بسته مرا راه ...

۲۲ ثانیه پیش
115
۲۶ ثانیه پیش
138
۵۵ ثانیه پیش
288
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ دقیقه پیش
348
۱ دقیقه پیش
594
۲ دقیقه پیش
615
۲ دقیقه پیش
686
۲ دقیقه پیش
836
. بی هیچ «سیبـــی» تبعید شدم به عشقت ..!!!💜

. بی هیچ «سیبـــی» تبعید شدم به عشقت ..!!!💜

۲ دقیقه پیش
853
تنهاشدن

تنهاشدن

۳ دقیقه پیش
1K
۴ دقیقه پیش
1K
۴ دقیقه پیش
1K
۴ دقیقه پیش
1K
۵ دقیقه پیش
2K
تنهایی سخته

تنهایی سخته

۵ دقیقه پیش
2K
۶ دقیقه پیش
2K
قبول داربد؟؟؟؟

قبول داربد؟؟؟؟

۶ دقیقه پیش
2K
تا نشونی ندی بهت تحویل نمیده!

تا نشونی ندی بهت تحویل نمیده!

۷ دقیقه پیش
2K