نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ای کاش می شد فهمید در دل آسمان چه می گذرد که امشب با ناله ای بغض آلود بر دیار این دل خسته اشک می ریزد ................................... زیر باران یعنی تو یعنی خاطرات مرده یه ...

ای کاش می شد فهمید در دل آسمان چه می گذرد که امشب با ناله ای بغض آلود بر دیار این دل خسته اشک می ریزد ................................... زیر باران یعنی تو یعنی خاطرات مرده یه دل زیر باران یعنی تو یعنی گریه های بی دلیل یه دل زیر باران یعنی ...

خیره است چشمِ خانه به چشمانِ مات من خالی است بی صدا و سکوتت حیات من دل می کَنم به خاطر تو از دیار خویش ای خاطرت عزیزتر از خاطرات من آیات سجده دار خدا ...

خیره است چشمِ خانه به چشمانِ مات من خالی است بی صدا و سکوتت حیات من دل می کَنم به خاطر تو از دیار خویش ای خاطرت عزیزتر از خاطرات من آیات سجده دار خدا چشم های توست ای سوره ی مغازله، ای سور و سات من! "حق السکوت" می ...

کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم...!

کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم...!

کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم …

کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم …

خاطرم نیست کسی غیر خاطرت اما انگار همه از خاطر تو می گذرند الا من...

خاطرم نیست کسی غیر خاطرت اما انگار همه از خاطر تو می گذرند الا من...

کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم… #احمد_شاملو

کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم… #احمد_شاملو

کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم …

کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم …

کیستی که من این گونه به جِد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم؟

کیستی که من این گونه به جِد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم؟

کیستی که من این گونه به جِد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم؟

کیستی که من این گونه به جِد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم؟

راستی چیز حیرت انگیزی ست این دل آدمی؛ تو هم داری؟!...🙃 #محمد_مهدی_سیار

راستی چیز حیرت انگیزی ست این دل آدمی؛ تو هم داری؟!...🙃 #محمد_مهدی_سیار

ای همیشه در خاطر ای عزیز غائب من غیر تو این دل آرزو نخواهد کرد

ای همیشه در خاطر ای عزیز غائب من غیر تو این دل آرزو نخواهد کرد

کیستی که من اینگونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم؟

کیستی که من اینگونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم؟

بی تو آینده ناخوشاینده عشق من هیچکی و جز تو نمی پشنده چشم من نه بی تو ای وای نه لحظه به لحظه عذاب محضه عشق من اگه نبینه تورو هر لحظه چشم من نه ...

بی تو آینده ناخوشاینده عشق من هیچکی و جز تو نمی پشنده چشم من نه بی تو ای وای نه لحظه به لحظه عذاب محضه عشق من اگه نبینه تورو هر لحظه چشم من نه بی تو ای وای نهـــــــــ همیشه به عشق این عشقت دل من زندست به عشقت ...

. خیره است چشم خانه به چشمان مات من خالی است بی صدا و سکوتت حیات من . دل می کـَنم به خاطر تو از دیار خویش ای خاطرت عزیزتر از خاطرات من! . آیات ...

. خیره است چشم خانه به چشمان مات من خالی است بی صدا و سکوتت حیات من . دل می کـَنم به خاطر تو از دیار خویش ای خاطرت عزیزتر از خاطرات من! . آیات سجده دار خدا چشم های توست ای سوره ی مغازله، ای سور و سات من! ...