نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید♥ ️

قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید♥ ️

قشنگی زمستون ب اینه ک نفساتم میشه دید:):black_heart_suit:

قشنگی زمستون ب اینه ک نفساتم میشه دید:):black_heart_suit:

قشنگیه زمستون به اینه که نفساتم میشه دید ♡ 😍

قشنگیه زمستون به اینه که نفساتم میشه دید ♡ 😍

••قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید❄ ️

••قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید❄ ️

ᵀᴴᴱ ᴳᴼᴼᴰ ᵀᴴᴵᴺᴳ ᴬᴮᴼᵁᵀ ᵂᴵᴺᵀᴱᴿ ᴵˢ ᵀᴴᴬᵀ ᴱᵛᴱᴺ ᵞᴼᵁᴿ ᴮᴿᴱᴬᵀᴴ ᴵˢ ᵛᴵˢᴵᴮᴸᴱ ❄ ️ قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید 😌 😍

ᵀᴴᴱ ᴳᴼᴼᴰ ᵀᴴᴵᴺᴳ ᴬᴮᴼᵁᵀ ᵂᴵᴺᵀᴱᴿ ᴵˢ ᵀᴴᴬᵀ ᴱᵛᴱᴺ ᵞᴼᵁᴿ ᴮᴿᴱᴬᵀᴴ ᴵˢ ᵛᴵˢᴵᴮᴸᴱ ❄ ️ قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید 😌 😍

+میدونی خوبیه زمستون به چیه ؟ _نه به چیه؟ +خوبیش اینه ک تو زمستون نفساتم دیده میشه ..❄

+میدونی خوبیه زمستون به چیه ؟ _نه به چیه؟ +خوبیش اینه ک تو زمستون نفساتم دیده میشه ..❄

‌‏قشنگی زمستون تو اینه میشه نفس هاتو دید💜

‌‏قشنگی زمستون تو اینه میشه نفس هاتو دید💜

قشنگیه زمستون به اینه که نفساتم میشه دید...❄ 💋 ❤

قشنگیه زمستون به اینه که نفساتم میشه دید...❄ 💋 ❤

قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید 😌 😍

قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید 😌 😍

The good thing about winter is that even your breath is visible قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید! #xiumin #Sehun #xiuhun #exo

The good thing about winter is that even your breath is visible قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید! #xiumin #Sehun #xiuhun #exo

قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید :))

قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید :))

قشنگیه زمستون اینه که میتونی نفسهاشو هم ببینی... خاتونی بهـــــــار...

قشنگیه زمستون اینه که میتونی نفسهاشو هم ببینی... خاتونی بهـــــــار...

قشنگیه زمستون اینه که میتونی نفسهاشو هم ببینی...

قشنگیه زمستون اینه که میتونی نفسهاشو هم ببینی...

The good thing about winter is that even your breath is visible قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید :))♡ #fati

The good thing about winter is that even your breath is visible قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید :))♡ #fati

The good thing about winter is that even your breath is visible💫 💎 قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید :)) 💜 🍃 #yugyeom#bambam#yugbam#got7

The good thing about winter is that even your breath is visible💫 💎 قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید :)) 💜 🍃 #yugyeom#bambam#yugbam#got7

قشنگیه زمستون اینه که میتونی نفساشم ببینی.

قشنگیه زمستون اینه که میتونی نفساشم ببینی.

زمستون قشنگیه

زمستون قشنگیه