ویژه کنید
عکس و تصویر 🔴 خبر خیلی فوری! 💥 توجه 💥 توجه 🔴 خبر فور‌ی! ‏شبکه #بی_بی_سی فارسی به ...

🔴 خبر خیلی فوری! 💥 توجه 💥 توجه 🔴 خبر فور‌ی! ‏شبکه #بی_بی_...

🔴 خبر خیلی فوری!

💥 توجه 💥 توجه

🔴 خبر فور‌ی!

‏شبکه #بی_بی_سی فارسی به نقل از ۳ مقام دولتی فاش کرد


حمله موشکی #ایران به پایگاه #آمریکا نه تنها تلفاتی نداشته بلکه چند نفر هم در اثر این حمله متولد شده اند! 😐 😕

Loading...