نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یادمان باشد .خــــــدا .میهمان قلبهای وسیع است .قلبـــــت را از نفرت و کینه پاک کن .تا سهم بیشتری ازحضور خـــــدا .در قلبت داشته باشی . . ..

یادمان باشد .خــــــدا .میهمان قلبهای وسیع است .قلبـــــت را از نفرت و کینه پاک کن .تا سهم بیشتری ازحضور خـــــدا .در قلبت داشته باشی . . ..

یادمان باشد “خــــــدا” میهمان قلبهای وسیع است قلبـــــت را ازنفرت وکینه پاک کن، تا سهم بیشتری از حضور “خـــــدا” در قلبت داشته باشی

یادمان باشد “خــــــدا” میهمان قلبهای وسیع است قلبـــــت را ازنفرت وکینه پاک کن، تا سهم بیشتری از حضور “خـــــدا” در قلبت داشته باشی

یادمان باشد

یادمان باشد"خدا". میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را از نفرت و ڪینه پاڪ ڪن،تا سهم بیشتری از حضور " خـــدا "در قلبت داشته بـاشی…🌹 🍃

یادمان باشد خــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری ازحضور خدا در قلبت داشته باشی

یادمان باشد خــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری ازحضور خدا در قلبت داشته باشی

یادمان باشد خــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبت را از نفرت وکینہ پاک کن تاسهم بیشتری ازحضور خدا درقلبت داشتہ باشی

یادمان باشد خــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبت را از نفرت وکینہ پاک کن تاسهم بیشتری ازحضور خدا درقلبت داشتہ باشی

یادمان باشد خــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبت رااز نفرت وکینہ پاک کن تا سهم بیشتری ازحضور خدا در قلبت داشتہ بـاشی

یادمان باشد خــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبت رااز نفرت وکینہ پاک کن تا سهم بیشتری ازحضور خدا در قلبت داشتہ بـاشی

یادمان باشد خدا میهمان قـــلبهای وسیع است.. قلبت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خــدا در قلبت داشته بـاشۍ! ❤ ❤

یادمان باشد خدا میهمان قـــلبهای وسیع است.. قلبت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خــدا در قلبت داشته بـاشۍ! ❤ ❤

یادمان باشد

یادمان باشد "خدا" میهمان قلبهای وسیع است.. قلبت را از نفرت وکینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خدا در قلبت داشته باشی

یادمـــان باشد #خــღـــدا میهمان قلبهای وسیع است… #قلبـღــت رااز نفرت و کینه پاک کن، تا سهم بیشتری از حضور

یادمـــان باشد #خــღـــدا میهمان قلبهای وسیع است… #قلبـღــت رااز نفرت و کینه پاک کن، تا سهم بیشتری از حضور " #خـღــدا " در قلبت داشته بـاشی… سلام. صبح بخیر

امروز یادمان باشد خــــــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــــت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خـــــدا درقلبت داشته باشی سلام روزتون بخیر وپرازشادی وبرکت 🆔

امروز یادمان باشد خــــــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــــت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خـــــدا درقلبت داشته باشی سلام روزتون بخیر وپرازشادی وبرکت 🆔

بک روزی اصفهان پاییز این مدلی بود. پایان #پائیز نزدیک است یادمان باشد #خــــــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــــت را از #نفرت و #کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خـــــدا در قلبت داشته ...

بک روزی اصفهان پاییز این مدلی بود. پایان #پائیز نزدیک است یادمان باشد #خــــــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــــت را از #نفرت و #کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خـــــدا در قلبت داشته باشی #زاینده_رود

یادمان باشد خـــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را ❤ ️ از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور

یادمان باشد خـــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را ❤ ️ از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور " خـــدا " در قلبت داشته بـاشی… ┅┅❅❈❅┅┅💟

یادمان باشد خـــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را ❤ ️ از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور

یادمان باشد خـــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را ❤ ️ از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور " خـــدا " در قلبت داشته بـاشی… ┅┅❅❈❅┅┅💟

یادمان باشد 🍃 🌸 🍃 خـــدا 🍃 🌸 🍃 💫 میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را ❤ ️ از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از 💫 حضور
عکس بلند

یادمان باشد 🍃 🌸 🍃 خـــدا 🍃 🌸 🍃 💫 میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را ❤ ️ از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از 💫 حضور " خـــدا " در قلبت داشته بـاشی…

یادمان باشد...

یادمان باشد... "خـــدا".... میهمان قلبهای وسیع است… قلبـــت را ... از نفرت و کینه پاک کن، تا سهم بیشتری از حضور " خـــدا " در قلبت داشته بـاشی…

یادمان باشد

یادمان باشد "خـــدا" میهمان قلبهای وسیع است! قلبـــت را از نفرت و کینه پاک کن، تا سهم بیشتری از حضور " خـــدا "در قلبت داشته بـاشی

یادمان باشد

یادمان باشد "خــــــدا" میهمان قلبهای وسیع است… قلبـــــت را از نفرت و ڪینہ پاڪ ڪن، تا سهم بیشتری از حضور " خـــــدا " در قلبت داشتہ بـاشی… روزه و نمازتون قبول حق

یادت باشد خــدای مهربان میهمان قلبهای وسیع است قــــــــلبـت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خــــــــدا در قلبت داشته باشی

یادت باشد خــدای مهربان میهمان قلبهای وسیع است قــــــــلبـت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خــــــــدا در قلبت داشته باشی

یادت باشد خــدای مهربان میهمان قلبهای وسیع است قلبـت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خــدا در قلبت داشته باشی

یادت باشد خــدای مهربان میهمان قلبهای وسیع است قلبـت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خــدا در قلبت داشته باشی