نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دوست داشتنت عشقت بیشتر از یک دنیا برایم میرزد #استوری_عاشقانه #عکس_نوشته #هنر #عاشقانه

دوست داشتنت عشقت بیشتر از یک دنیا برایم میرزد #استوری_عاشقانه #عکس_نوشته #هنر #عاشقانه

دوست داشتنت یه دنیاست برای عشقت

دوست داشتنت یه دنیاست برای عشقت

عشقت در من مثل

عشقت در من مثل " حسابی قـرض الحسنه " است که ثانیه شمار بر " دوست داشتنت " افزوده می شود ...

دوست داشتنت هرگزنباید تمام شود اخر عشقت از آن عشق هاست که هوش را از سر آدم می پراند... ♥ ️✨ ✨

دوست داشتنت هرگزنباید تمام شود اخر عشقت از آن عشق هاست که هوش را از سر آدم می پراند... ♥ ️✨ ✨

دوست داشتنت هرگز نباید تمام شود آخر عشقت از آن عشق هاست که هوش را از سر آدم می پراند ☺ ️❤ ️

دوست داشتنت هرگز نباید تمام شود آخر عشقت از آن عشق هاست که هوش را از سر آدم می پراند ☺ ️❤ ️

عشقت در من مثل

عشقت در من مثل " حسابی قـرض الحسنه " است که ثانیه شمار بر " دوست داشتنت " افزوده می شود ...

دوست داشتنت هرگز نباید تمام شود آخر عشقت از آن عشق هاست که هوش را از سر آدم می پراند ☺ ️❤ ️

دوست داشتنت هرگز نباید تمام شود آخر عشقت از آن عشق هاست که هوش را از سر آدم می پراند ☺ ️❤ ️

عشقت در من مثل

عشقت در من مثل " حسابی قـرض الحسنه " است که ثانیه شمار بر " دوست داشتنت " افزوده می شود ...

عشقت در من مثل

عشقت در من مثل " حسابی قـرض الحسنه " است که ثانیه شمار بر " دوست داشتنت " افزوده می شود ... #حمیدرضا_عبداللهی

عشقت در من مثل

عشقت در من مثل " حسابی قـرض الحسنه " است که ثانیه شمار بر " دوست داشتنت " افزوده می شود ... #حمیدرضا_عبداللهی

خواهشا

خواهشا "عشقت" به من بی مقدمه باشد! چرا که... توضیحی برای "دوست داشتنت" نمیخواهم...!

عشقت نهایتی ندارد من هر روز دوست داشتنت را تمرین می کنم برای بیشترعاشقت بودن #مژگان_بوربور
عکس بلند

عشقت نهایتی ندارد من هر روز دوست داشتنت را تمرین می کنم برای بیشترعاشقت بودن #مژگان_بوربور

💖 ✍ عشقت در من❤ ️ مثل

💖 ✍ عشقت در من❤ ️ مثل "حسابی #قـرض_الحسنه " است که ثانیه شمار بر"دوست داشتنت "💝 افزوده می شود ... 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖

تنها این را میدانم که'' دوست داشتنت '' لَحظه لَحظه لَحظه یِ زندگی ام را می سازد و،'' عشقت'' ذَره ذَره وجودَم را...

تنها این را میدانم که'' دوست داشتنت '' لَحظه لَحظه لَحظه یِ زندگی ام را می سازد و،'' عشقت'' ذَره ذَره وجودَم را...

تنها این را میدانم که'' دوست داشتنت '' لَحظه لَحظه لَحظه یِ زندگی ام را می سازد و،'' عشقت'' ذَره ذَره وجودَم را...

تنها این را میدانم که'' دوست داشتنت '' لَحظه لَحظه لَحظه یِ زندگی ام را می سازد و،'' عشقت'' ذَره ذَره وجودَم را...

هیچ چیز تغییر نکرد... عشقت... دوست داشتنت... قدم زدنای زیر بارون به عشقت... فقط... فقط... تو نیستی....

هیچ چیز تغییر نکرد... عشقت... دوست داشتنت... قدم زدنای زیر بارون به عشقت... فقط... فقط... تو نیستی....

چه بیرحمانه عرقبه های ثانیه شمار، ساعت ها را از انسان می گیرند.....

چه بیرحمانه عرقبه های ثانیه شمار، ساعت ها را از انسان می گیرند.....